Finnish Teachers Week järjestettiin toista kertaa hybdridi-tapahtumana ammattiopisto Edukon tiloissa 2. päivä syyskuuta 2022. Tapahtuma järjestettiin Zoom-tapaamisena, johon pystyi osallistumaan Zoomin kautta kuin myös tulemaan paikan päälle.

 

Finnish Teachers Week on tapahtuma, jonka teemana on hyviksi todetut käytännöt opetuksessa. Ensimmäinen Teachers Week järjestettiin kahtena päivänä verkkotapahtumana huhtikuussa päivinä 20. ja 27. vuonna 2021, jolloin puheenaiheina olivat mm. jatkuva oppiminen, monikulttuurisuus, työelämään perehdyttäminen ja modernin teknologian hyödyntäminen opetuksessa.

 

Tämänvuotisessa Teacher Week-tapahtumassa jatkettiin modernin teknologian linjalla.  Ammattiopisto Eduko esitteli älylaseja ja mitä mahdollisuuksia ne antavat opetuksessa. Xamk esitteli Kouvolan kampuksen tiloissa toimivaa Fuel Experience Lab-konseptia ja mitä ratkaisuja kyseinen tila tarjoaa teknologian ja palvelumuotoilun kautta. Kouvolan kampus esitteli myös  englanninkielistä liiketalouden  koulutuslinjaa. Lisäksi Mikkelin kampus esitteli insinööri-koulutukseen kuuluvaa ympäristöteknologian opintoja. Molemmat kampukset esittelivät koulutuslinjojaan siitä näkökulmasta, että mitä hyviksi todettuja käytäntöjä he ovat omaksuneet opinnoissaan.

 

Tapahtuma alkaa: Eduko esittelee älylasit

Tapahtuma alkoi hankkeen projektipäällikön Jarmo Kujanpään lyhyellä puheella, jossa hän toivotti yleisön lämpimästi tervetulleeksi. Toisena puheenvuorossa oli kehityspäällikkö Tuija Arola ammattiopisto EduKolta, ja hän avasi laajemmin älylasien konseptia ja kertoi niiden hyödyistä pedagogisesta näkökulmasta. Tuija kertoi, miten he haluavat tarjota oppilailleen niinsanotun monikanavaisen oppikokemuksen älylasien avulla, painottaen sitä, että oppilailla on erilaiset tavat oppia ja miten älylasit voivat antaa ratkaisun tähän.

 

Tuija Arola puhumassa Zoom-osallistujille älylasien hyödyistä pedagogisesta näkökulmasta.

Tuija Arola puhumassa Zoom-osallistujille sekä muulle yleisölle älylasien hyödyistä pedagogisesta näkökulmasta. Taustalla Petteri Aspelund (vas.) ja Mika Koivistoinen (oik).

 

Tuijan esityksen jälkeen Petteri Aspelund Pekava Oy:lta ja Mika Koivistoinen Fromidea Oy:lta esittelivät älylaseja käytännössä. Etäyhteydessä paikalla oli myös David Sims DynaBook Europelta (Edukon älylasien toimittaja), joka pystyi vastaamaan kysymyksiin älylaseihin liittyen ensin selitettyään älylasien konseptia.

Älylasit voivat kokonaan korvata kannettavat tietokoneet; Älylasit ovat liitetty taskukokoiseen tietokoneeseen, johon pystyy liittämään halutessaan ulkoisen näytön sekä näppäimistön.

 

Xamk esittelee: Fuel Experience Lab ja liiketalouden koulutuslinja

EduKon jälkeen esittelyvuorossa oli Xamk, jonka ensimmäisenä aiheena oli Fuel Experience Lab, lyhyemmin FUEL. Projektipäällikkö Jani Kiviranta esitteli etäyhteyden kautta FUELin tiloja. Seuraavaksi Jani esitteli FUELin periaatteita. FUEL on niin sanotusti ”palvelumuotoilun klinikka”, joka teknologiansa avulla pyrkii tarjoamaan uusia näkökulmia ja niiden kautta ratkaisuja. FUEL tarjoaa immersiivisyyttä OiOin älyseinän ja VR-lasien avulla kuin myös kehittyneemmät tilat tapahtumille sekä kehittyneemmät etätyöskentelymahdollisuudet.

 

Jani Kivirannan jälkeen puheenvuoron sai yliopettaja Mikhail Nemilentsev. Mikhail esitteli Mikkelin kampuksen englanninkielistä liiketalouden koulutuslinjaa. Liiketalouden koulutuslinja jakautuu kolmeen eri erikoistumisohjelmaan: Digitaalinen liiketalous, hyvinvoinnin hallinta ja kansainvälinen liiketalous. Kullekin alalle tarjotaan mahdollisuuksia työskennellä oikeiden yritysten kanssa opintojen aikana sekä Xamkin tutkimusyksikön projekteissa. Muun muassa Active Life Lab, joka on yksi Xamkin tutkimus- ja kehitysyksiköistä, on olennainen osa hyvinvoinnin hallinnan koulutusohjelmaa.

Active Life Lab toimii oppimisympäristönä hyvinvoinnin hallinnan liiketalouden opiskelijoille.

 

XAMK ESITTELEE: YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSLINJA

Mikhail Nemilentsevin jälkeen viimeisenä muttei vähäisimpänä puheenvuoron sai Arto Sormunen, yliopettaja Xamkin Mikkelin kampukselta. Arto esitteli ympäristöteknologian insinööri-koulutuslinjaa. Esityksessään Arto esitteli laitteistoja ja tilanteita, joita ympäristöteknologian koulutuksessa pääsee kokemaan.

 

Arton esityksen jälkeen projektipäällikkö Jarmo Kujanpää päätti tapahtuman tiivistämällä läpikäydyt aiheet ja rohkaisi yleisöä tutustumaan EduKon sekä Xamkin toimintaan.