Jatkoväylä-hankkeen tekniikan pilotissa syntynyt hyvä käytäntö ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston (Xamk-KSAO) yhteisopettajuudesta energiatekniikan opintojaksolla oli mukana Zoomi-hankkeen järjestämässä asiantuntija-arviointipajassa, jossa arvioitiin Sujuvat siirtymät -verkostoon kuuluvien hankkeiden hyviä käytäntöjä. Arvioitavana oli yhteensä 16 käytäntöä, joista kaksi valittiin hankehelmiksi. Asiantuntijaraatiin kuului asiantuntijoita Opetushallituksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Työpajayhdistyksestä.

Asiantuntijaraati totesi palkitun hyvän käytännön edistävän osanottajien osaamista sekä kouluasteiden välistä yhteistyötä. Raati katsoi, että erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta tarkastellen esitetty yhteisopettajuus madaltaa kynnystä hakeutua AMK-opintoihin sekä mahdollistaa yksilöllisiä polkuja osaajille ja rohkaisee hakeutumaan AMK-opintoihin.

Koulutus ja sen rahoitus ovat muutoksessa ammattiopistoissa sekä ammattikorkeakouluissa. Toisen asteen reformi supistaa ammattiopetuksen rahoitusta ja vähentää perinteistä lähiopetusta koululla. Oppiminen siirtyy enemmän työelämään. Tähän lisänä tai vaihtoehtona voi ajatella oppimisen siirtymistä myös avoimeen ammattikorkeakouluun ja sitä kautta helpottamaan opintojen jatkamista ammattikorkeakouluun.

Jatkoväylä hankkeena ja sen pilotit ovat edistäneet ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja verkostoitumista. Käytännössä tekniikan aineopettajien yhteisopettajuus on hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä. Yhteisopettajuudessa ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opettaja suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä kurssin tai opinnon niin että se käy osaksi ammattitutkintoa ja samalla siitä saa myös avoimeen ammattikorkeakouluun tekniikan insinöörintutkintoon hyväksiluettavissa olevan suorituksen.

Jatkoväyläopintona tarjolla oleva avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso toimii markkinointina jatko-opintomahdollisuuksista ja rohkaisee tutun ammattiopiston opettajan tukemana jatkamaan ammattikorkeakouluun myös ammattiopistosta. Ammattikorkeakoulu tulee kurssilla tutuksi sekä koulu- että oppimisympäristönä.

Kansallisesti on tärkeää, että tekniikan alan jatko-opinnot kiinnostavat myös ammattiopistoista valmistuvia.

 

Usealla tekniikan alalla on ammattikorkeakoulussa opintoihin hakevista puutetta, vaikka tekniikan alalla on kova pula insinööreistä. Kansallisesti on tärkeää, että tekniikan alan jatko-opinnot kiinnostavat myös ammattiopistoista valmistuvia. Ammattikorkeakoulussa tekniikan opintojen alussa on tasokokeet kielissä ja luonnontieteissä. Käytännön näkemykselle ja osaamiselle ei ole tasokoetta. Tekniikan jatkoväyläaineopinto antaa arvostusta myös tälle osaamiselle.

Yhteisopettajuudella, yhteisellä opetuksen sisällön ja toteutuksen suunnittelulla sekä toteutuksella, jatkoväyläopinnot onnistuvat luontevasti sekä samalla markkinoivat insinööriopintoja.

Yhteisopettajuus toteutettiin opintojaksolla Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikan perusteet (3op), jonka toteutuksesta vastasi Vesa Kankkunen (Xamk) yhdessä Saku Tiaisen (KSAO) kanssa. Voit lukea lisää pilotista täältä.  Tekniikan yhteisopettajuutta on pilotoitu myös Savonlinnassa Prosessitekniikan koneet ja laitteet -opintojaksolla. Muun muassa nämä pilotit esiteltiin Jatkoväylä-hankkeen työseminaarissa Mikkelissä toukokuussa 2018, löydät ne ja muut seminaarin esitykset täältä.

 

Zoomi on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista –toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät –osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.8.2015-30.4.2019.
Lue lisää: Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi

SAKU ry:n Arjen arkki –palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.
Lue lisää: http://arjenarkki.fi/