TUTU-hankkeen myötä, minua ja meitä Terapiaperhosen poppoota on kannustettu tulemaan rohkeammin esille sen kanssa, mitä me osaamme tehdä, joten tässä esittelyssä yksi meidän erikoisosaamisistamme. Iso kiitos TUTU-hankkeelle rohkaisusta!

Vasa Concept-menetelmä

Oletko sinä jo kuullut Vasa Concept kuntoutusmenetelmästä? Ja myös sen tuloksista? Vasa Concept kuntoutusmenetelmä on suunnattu neurologisille kuntoutujille, joista etenkin aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, aivovamma- ja cp-vammakuntoutujille sekä selkäydinvammautuneille henkilöille. Vasa Conceptin taustalla on intialaisen fysioterapeutin, Dr. Rajul Vasan kehittämä kuntoutusmuoto.

Terapiaperhosessa olemme tehneet Vasa Concept kuntoutusmenetelmän kanssa töitä kesästä 2015 alkaen. Harjoitteiden tekemiseen tarvitaan vain normaaleja jumppavälineitä, joiden hankkiminen on kaikille mahdollista. Tämä on toiminut hyvin myös suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä eli terapeutti tekee harjoituksia terapiassa ja ohjaa kotiharjoittelua.

Vasa Concept kuntoutusmenetelmän harjoitteet ovat hyvin maalaisjärkisiä. Harjoitteet voidaan perustella liike- ja toiminta-analyysien avulla. Taustalla on tutkittua tietoa mm. neurofysiologisista reiteistä, aivojen plastisuudesta, proprioseptiikasta eli liike- ja asentotunnosta sekä suljetusta ketjusta.

Oman kokemuksemme mukaan tällä kuntoutusmenetelmällä on saatu useita merkittäviä edistymisiä kuntoutujien toimintakyvyssä, vaikka halvaantumisesta on voinut kulua jo useita vuosia aikaa. Myös terapeutille on palkitsevaa, kun spastisuuden, jäykkyyden ja kivun saa kuntoutuksen avulla muutettua automaattiseksi liikkeeksi.

Vasa Concept kuntoutusmenetelmässä terapeuttien ja avustajien on tärkeää osata avustaa oikein ja sopivilla otteilla, jotta huolehditaan nivelten oikeista liikeradoista.

 

Kuva yhteisterapiasta, jossa kyykystä ollaan nousemassa karhuasentoon. Kun lihakset oppivat työskentelemään matalammissa alkuasennoissa painovoiman vastaisesti, nilkan ollessa hyvässä asennossa, niin tämä herännyt aktiivisuus näkyy positiivisesti myös kävelyssä, nilkan virheasennon vähentymisenä. Kuva: Mari Tynkkynen, Terapiaperhonen Oy

Mahdoton on mahdollista

Esimerkki työkokemuksen myötä tulleista Vasa Concept -kuntoutusmenetelmän tuloksista:

Kaisa on halvaantunut vuonna 2014 ja vaikka hänellä oli terapeutteina koulutetut ammattilaiset, jotka pyrkivät tekemään parhaansa, niin silti oikeaan yläraajaan ei saatu herätettyä liikettä. Vuoden 2017 aikana Kaisa siirtyi tekemään Vasa Concept -harjoitteita, jolloin avoterapian ja itsenäisten harjoitteiden sisällöt muuttuivat. Videolla https://www.youtube.com/watch?v=-aJWtfFYdKc näet, miten on saatu aktiivista liikettä heräämään olkavarteen, kyynärvarteen, ranteeseen ja sormiin vuoden 2017-2019 aikana eli kolmeen vuoteen. Mahdoton on siis mahdollista!

 

Blogitekstin kirjoittaja Mari Tynkkynen työskentelee Terapiaperhonen Oy:ssä. Hän on toimintaterapeutti (AMK), työnohjaaja, Vasa Consept -kouluttaja sekä YAMK-opiskelija. Terapiaperhonen Oy on yksi Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU) –hankkeessa mukana olevista yrityksistä, joka tarjoaa tehokasta ja vaikuttavaa kuntoutusta kokonaisvaltaisesti sekä Savonlinnassa että Mikkelissä. Vasa Conceptin lisäksi yritys tarjoaa myös perinteistä fysio- ja toimintaterapiaa, äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaa, seksuaaliterapiaa ja työnohjausta. Lisää Terapiaperhosen upeasta tiimistä ja osaamisesta sekä Vasa Concept -menetelmästä voit käydä lukemassa www.terapiaperhonen.com Yrityksestä ja aiheesta voit kysyä lisää mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com

TUTU-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.12.2020