Pääsimme esittelemään Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanketta Ammattikeittiöosaajat ry:n (Amko ry) kevään seminaarissa, joka järjestettiin Turussa 26.–27. 4.2017. Tällä kertaa seminaarin monipuoliset teemat liittyivät ajankohtaiseen tietoon ammattikeittiötoimijoille, muutosjohtamiseen, myyntiin ja intuitioon. Seuraavassa me hankkeessa toimijat kerromme tiivistetysti tuntojamme seminaarin jälkeen.

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeen yksi tavoite on levittää tuloksia myös muihin kuin hankkeen kohdeammattikeittiöihin. Tämä mielessä pitäen kokosimme yhdessä Marja-Liisa Laitisen kanssa esitykset, joissa esittelimme hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä ja niistä aiheutuneita muutoksia teknologian käyttöön, ergonomia-asioihin ja työhyvinvointiin. Oma esitykseni liittyi ammattikeittiöiden laiteteknologian hyödyntämiseen ruoanvalmistusprosessien tehostamiseksi. Esitystä kootessani huomasin, kuinka paljon kokemuksia reilun vuoden aikana on kertynyt ja niitä oli melko lailla haastava saada tiivistettyä 20 minuuttia kestäväksi esitykseksi! Kaiken kaikkiaan seminaari oli sisällöltään erittäin monipuolinen ja kiinnostava. Itseäni erityisesti kiinnostivat ”henkiset teemat” seminaarissa, esitykset muutoksen prosesseista ja intuitiosta työelämän hyödyntämättömänä voimavarana.

Tiina Tuovinen, projektipäällikkö

Roolini Amkon päivillä liittyi puheenvuoroon keittiön ergonomiaan ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. Ammattikeittiö on vaativa työympäristö, jossa tapahtuu paljon asioita nopeassa tempossa. Tämä haastaa työntekijää niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin. Keittiöhankkeessamme tehdyt arvioinnit FirstBeat hyvinvointianalyysilla ja valokuva- ja videohavainnoilla työn ääressä kiinnostivat yleisöä. Toivottavasti asia herätti kiinnostusta tehdä vastaavia kehittämistoimenpiteitä omalla työpaikalla. Amkon päivät olivat myös itselle hyvin antoisat, sain mm. kuulla millaisia mikrobeja keittiössä saattaa kasvaa, mitä mieltä koululaiset ovat kouluruuasta, mistä markkinoinnissa on kysymys ja mitä ihmettä se biohakkerointi oikein onkaan! Eikä vähimmäksi jääneet myöskään ajatukset ihmismielen mahdollisuuksista käyttää hyväkseen intuitiota.

Marja-Liisa Laitinen, TKI-asiantuntija

Kaksi päiväiset Ammattikeittiöosaaja päivät olivat mielenkiintoinen kattaus ammattikeittiön toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvää asiaa. Jännityksen paikka tietysti oli Lispen ja Tiinan puheen vuorot. Esityksen aikana oli ilo huomata, että salissa todella kuunneltiin, sillä olihan aihe hyvin käytännönläheinen. Mikrobiologiaan liittyvässä osiossa oli hyvää ammattikeittiössä huomioitavien kriittisten pisteiden esille tuominen. Vaikka tässä oli tuttuakin asiaa, on välillä hyvä muistuttaa miten keittiössä tulee toimia, jotta voidaan taata mikrobiologisesti turvalliset tuotteet. Itselleni yhtenä uutena asiana nousi maistamiseen ja maun syntyyn liittyvässä osiossa se, että maku syntyy kokonaisvaltaisesti suussa, joten vanhan kielikartan voi jatkossa unohtaa. Lisäksi kuultiin mielenkiintoista asiaa Miltä kouluruoka maistuu tutkimuksesta. Tästä päällimmäisenä jäi mieleen se, mikä vaikutus oppilaiden vanhempien mielipiteellä on siihen, kuinka lapset kouluruokaan suhtautuvat, tässä on varmasti monelle miettimisen paikka. Energisestä puolesta päivien aikana vastasi Jaakko Halmetoja, joka jo omalla olemuksellaan toi esille ravinnon merkityksen omaan hyvinvointiin. Nauruhermot latasi ehdottomasti Jethro Rostedt, jolla sana on hallussa ja tarinaa syntyy ja kyllä se myyntiasiakin siellä jossain pohjalla oli.

Merja Ylönen, TKI-asiantuntija

Kuva: Merja Ylönen