Opetushallitus järjesti 3.5.2021 webinaarin yhteistyössä Lukioiden kehittämisverkoston (LuKe) kanssa. Teemoina olivat lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus, vertaistuki ammatillisen osaamisen kehittämisessä (tutoropettajatoiminta), lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö sekä hyvinvointi ja jaksaminen. Koronatilanteen jatkuminen on haastanut jo pitkään myös lukioiden johtoa ja opetushenkilöstöä ja tietysti myös opiskelijoita. Lukioväki tuntuu olevan kuormittunutta poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen jatkuessa. Samanaikaisesti heidän pitäisi valmistella keväällä uudet opetussuunnitelmat valmiiksi ja ottaa ne elokuussa käyttöön. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle vaatii paljon valmistelutyötä lukioissakin. Webinaarin yhtenä ajatuksena oli pyrkiä tukemaan lukioväen jaksamista ja tuoda heille myönteisiä ajatuksia sekä työvälineitä ja toimintamalleja korona-arjen keskelle. Hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi mietittiin myös monialaisen kasvattajayhteisön vahvistamisen merkitystä lukiotyössä.

On tärkeää, että kasvattajat keskittyvät toimimaan opiskelijalähtöisesti, nuoria osallistaen. Tämä mahdollistaa monialaisen yhteistyön, kun yhdessä tekeminen ponnistaa nuoren tarpeista – ja nuorisotyö voi tässä tukea koulun muuta henkilöstöä. Kun kaikki toimijat sitoutuvat opiskelijalähtöisyyteen, on mahdollista luoda kouluyhteisöön turvallinen ilmapiiri. Yhteistyössä ovat merkityksellisiä muutoskyvykkyys ja joustavuus, joiden avulla haastavatkin tilanteet voidaan kääntää voimavaraksi. Hyvinvoivan ja joustavan kasvattajayhteisön vuorovaikutus välittyy vastuuna, välittämisenä sekä positiivisina sävyinä aikuisten ja nuorten vuorovaikutuksessa jännitteisissäkin tilanteissa.

Nuorisotyö lukioissa voi toimia paitsi nuoren opiskeluarjen tukena – myös kasvattajien vertaisryhmän vahvistajana. Nuorisotyön ja koulun yhteistyöllä löydetään uudesta lukioiden opetussuunnitelmasta ne keskeiset toimenpiteet, joiden toteuttamisessa nuorisotyö voi vahvistaa koulun opiskelijalähtöisyyttä. Yhteistyö on aina jokaisen osapuolen kuuntelua, yhteistoiminnan jatkuvaa parantamista, yhteistyösuhteita ja konfliktien ratkaisemista yhteistyössä. Konflikteja voidaan ratkaista mm. vuorovaikutteisella dialogilla, nostamalla asioita yhteiseen keskusteluun. Näin luodaan sekä lukion aikuisille että nuorille hyvinvointia muutosten keskellä.

Osaamiskeskus Nuoskan puheenvuoron webinaarissa pitivät projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ja tki-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry.  Linjoilla olleista 117 kuulijasta suurin osa lukioiden rehtoreita, joiden lisäksi myös mm. opetushenkilöstöä.

 

 

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

Projektipäällikkö, KT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia

Osaamiskeskus Nuoska

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.