KILKAS-hanke on päättymässä toukokuussa 2018 ja meillä on ilo kutsua ammattikorkeakouluväkeä ja sidosryhmiä kuulemaan hankkeen tuloksista. KILKAS-hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistämisen edistämiseksi ja tehdä ketteriä kokeiluja, jotka liittyvät mm. työllistymistä edistävään työharjoitteluun, opinnäytetyöprosessiin, alumnitoimintaan, urasuunnitteluun, suomen kielen opintoihin ja verkostoyhteistyöhön.

Hankkeen päätösvaiheessa jalkautamme toimintamallia vieraskielisiin koulutusohjelmiin ja tukipalveluihin ja ulkopuolisille sidosryhmille, kuten paikallisille yrityksille. Haluamme viestiä kuinka kansainvälinen opiskelija voi olla hyödyksi organisaatiolle ja yrityksille sekä antaa työkaluja ja esimerkkejä kokeiluista ohjaus- ja opetustyötä tekeville. Opiskelijoiden toimintamalli on englanninkielinen ja se auttaa opiskelijaa hahmottamaan opintojen eri vaiheet ja miten hän itse omalla toiminnallaan ja aktiivisuudella voi vaikuttaa omiin työllistymismahdollisuuksiin Suomessa valmistumisen jälkeen.

Kutsumme avoimesti kaikki hankkeen tuloksista kiinnostuneet kuulemaan hankkeen tuloksista, keskustelemaan kanssamme ja verkostoitumaan vieraskielisten koulutusohjelmien henkilöstön kanssa. Lämpimästi tervetuloa Kouvolaan!

 

KILKAS-hankkeen päätösseminaari to 15.3.2018 Kasarminmäen kampuksella Kouvolassa klo 12.30-16.00.

KILKAS-verkoston puolesta
Anna Ollanketo
projektipäällikkö