PeliKlaani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä -hanke käynnistyi syyskuun 2019 alussa. Se on ensimmäinen Mikkelissä toteutettava Xamkin Luovien alojen yksikön hanke. PeliKlaani-hankkeen tavoitteena on lieventää koulutus- ja työurien sukupuolenmukaista eriytymistä sekä kehittää uusia, pelillisyyttä hyödyntäviä toimintamalleja osallisuuden kokemusten lisäämiseksi. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hanketiimiin Xamkilla kuuluvat projektipäällikkö Kirsi Purhonen, TKI-asiantuntija Antti Salokannel ja TKI-asiantuntija Anni Taina.

Uusia haasteita uudella alueella

Projektipäällikkömme Kirsi on toiminut vuosia Mikkelissä ja Mikkelin lähikunnissa, mutta meille muille hankkeessa työskenteleville verkostojen rakentaminen uudella alueella on ensimmäinen haaste hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Onneksemme olemme saaneet hankkeeseen loistavat yhteistyökumppanit, Mikkelin kaupungin nuorten työpajat ja Vaalijalan kuntayhtymän. Molemmilla toimijoilla riittää intoa ja halua toimia hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Marraskuussa pääsimme hankkeen pelisuunnittelijana työskentelevän Antin kanssa tapaamaan nuorten työpajoilla toimivan nuorten oman ohjausryhmän väkeä. Tapaamiseen kehittelimme korttipelin, jonka avulla pyrimme selvittämään nuorten näkemyksiä työelämän sukupuolirooleista ja luovien menetelmien käyttämisen mielekkyydestä urasuunnittelussa. Pohdimme yhdessä myös nuorten unelma-ammatteja ja niissä tarvittavaa osaamista. Nuoret totesivat pelillisyyden olevan hyvä keino työstää asioita, joita käsitellään useimmiten vain kirjallisen materiaalin tai keskustelun keinoin. Pelin avulla pystyimme yhdistämään keskusteluun toiminnallisuuden ja yhdessä tekemisen.

Mikkelin kaupungin nuorten työpajoilla nuoret pääsivät luomaan erilaisia työnhakijaprofiileja korttipelin avulla.

Vielä ennen joululomia aiomme ehtiä viritellä yhteistyökuvioita hankemaailmassa ja Mikkelin eri toimijoiden kanssa, suunnitella ensi keväänä alkavaa ryhmätoimintaa ja tavata lisää hankkeen kohderyhmää nuorten työpajoilla sekä Vaalijalan ky:n Savoset monipalvelukeskuksella. Vuosi 2020 käynnistetään PeliKlaanin osalta kick off -tapahtumalla tammikuussa Xamkin Mikkelin kampuksella. Tapahtumasta lisää tuonnempana, pysy kuulolla!

 

-Anni
PeliKlaanin projektityöntekijä