Työnhaun performanssi -hanke tuo luovat menetelmät työllistymisen edistämiseen. Kehollisuuteen perustuvan lähestymistavan avulla pyritään vahvistamaan sekä työnhakuvalmiuksia että kokonaisvaltaista hyvinvointia. Soveltavan teatterin harjoitteilla, liikunnalla ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla tähtäämme itsevarmuuden ja vireystason lisääntymiseen sekä voimautumiseen. Pyrimme siten lieventämään työllistymisen esteitä. Tavoitteena on myös lieventää sukupuolenmukaisia rooliodotuksia ja kannustaa miehiä naisvaltaisille aloille. Avaamme näkökulmia tulevaisuuteen esimerkiksi uratarinoilla ja työpaikkavierailuilla.

Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset miehet Kouvolassa. Viimeaikaiset työllisyyskatsaukset ovat antaneet valoisampia työllisyyslukuja viime vuoteen verrattuna, mutta miesten työllistyminen on edistynyt hitaammin. Työelämä Suomessa on yhä kovin sukupuolittunutta. Kymenlaakso, jossa perinteisesti miesvaltainen paperiteollisuus on pitkään ollut suuri työllistäjä, on kärsinyt tehtaiden sulkemisista ja työpaikkojen menetyksistä. Toisaalta etenkin hoiva- ja palvelualoilla, eli perinteisillä naisten aloilla, on suuri työvoimatarve. Yhteiskunnan rakennemuutoksen, työelämän nopean muuttumisen ja tulevaisuuden tarpeiden takia vaaditaan ennakkoluulotonta asennetta ja valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

 

Photo by Providence Doucet on Unsplash

Mitä luova lähestymistapa performanssissa tarkoittaa?

Jaksaako työnhakuun panostaa, jos voi huonosti? Työttömyys voi myös aiheuttaa itsensä laiminlyömisen kierteen. Pyrimme herättämään kiinnostuksen liikuntaan ja aktiivisempaan arkeen yhdessä kuntoilemalla ja ulkoilemalla. Toki teatterin harjoitteet itsessään tuovat liikuntaa päivään!

Teatterin ammattilaiset auttavat osallistujia löytämään luovan voiman ja levollisuuden läsnäolotilanteissa. Valmennusryhmä tarjoaa turvallisen tilan harjoitella esiintymistä ja itsensä ilmaisemista. Erilaiset harjoitteet ja vuorovaikutustilanteet tarjoavat itsereflektion paikkoja ja mahdollisuuden lisätä itsetuntemusta. Mitään erityistä osaamista tai aiempaa kokemusta ei tarvita. Jokainen osallistuu omana itsenään. Osallisuuden kokemusten ja positiivisen palautteen kautta on mahdollista rakentaa itseensä uskova, itsevarmempi minä.

Pääsimme jo testaamaan erilaisia harjoitteita muutaman osallistujan kanssa. Oli ilo huomata, että asiaan kuuluvien alun epämukavuuksien jälkeen toisilleen tuntemattomat heittäytyivät improvisaatioon ja loivat mitä mielikuvituksellisempia tilanteita! Kokosimme esimerkiksi post-it -lapuille työhön liittyviä mukavia ja vähemmän positiivisia asioita, joista rakentui elävä asetelma. Improvisoiduissa työnhakutilanteissa paikkaa hakivat monet näkökulmat huomioon ottava kissapsykologi, kielitaitoinen nastojen teroittaja sekä helposti luovuttava kokolattiamattojen asentaja. Kaikki saivat työpaikan!

Työnhakija ja haastattelija kuvitteellisessa tilanteessa. Työnhakijan ominaisuuksia vakuuteltiin ja työssä tarvittavia ominaisuuksia pohdittiin huumorin kautta absurdiuteen asti. Kokolattiamattojen asentaja oli esimerkiksi luotettava luovuttaja!

Toimenpiteiden suunnittelusta pilotointiin

Kesä ja alkusyksy hurahtivat tulevien toimenpiteiden sisältöjä suunniteltaessa, sidosryhmäyhteistyössä ja osallistujien rekrytoinnissa. Suunnittelimme teatteripedagogi Elina Ylisuvannon kanssa valmennusryhmälle monipuolista ohjelmaa asiantuntijasisältöineen. Kaavailimme teatteriharjoitteiden lisäksi mm. mentaalivalmennusta tiukoista tilanteista selviämiseen ja mielen koossa pitämiseen, voimauttavaa valokuvausta, kirjallisuustyöpajaa sekä personal trainerin liikuntaohjausta. Elina Ylisuvannon syksyn sijaisena aloitti elokuussa teatteri-ilmaisun ohjaaja Mari Kahri. Tuleva yhteisöpedagogi Anni Taina hyppäsi porukkaan syyskuun alussa projektityöntekijäksi.

Käynnistelemme syksyn ryhmää ja pilotoimme harjoitteita minimittakaavassa. Viemme soveltavaa teatteria ja hyvinvointia kohderyhmän pariin. Osallistamme myös kohderyhmän edustajia valmennuksen sisältöjen suunnitteluun, sillä haluaisimme kuulla, minkälaisen sisällön he kokisivat mielekkäänä ja hyödyllisenä. Kaikki tämä pohjustaa hieman myöhemmin aloittavaa, varsinaista Työnhaun performanssin valmennusryhmää, jolloin päästään tositoimiin!

Seuraa performanssiamme blogissa ja Facebookissa!

Projektipäällikkö Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi

 

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Kouvolan Teatteri. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus ajalla 1.4.2019-31.12.2020.

 

Kirjoita kommentti

*