ePressi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 26.8.2019:

Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeita selvitettiin työnantajista ja koulutusalan ammattilaisista koostuvassa Delfoi-paneelissa alkukesästä 2019. Paneelin vastaajien mukaan asenteiden ja yhteistyötaitojen parantamisen lisäksi koulutuksen kehittämisessä on huomioitava suuret trendit kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, automatisaatio ja robotisaatio.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kumppaneineen on luomassa Kymenlaaksoon uutta ennakointitiedon tuottamisen mallia, joka auttaa oppilaitoksia tarjoamaan riittävän nopeasti yritysten tarvitsemaa koulutusta ja osaamista.

Delfoi-paneelin strukturoitujen teemahaastattelujen avulla pyrittiin löytämään tärkeimmät osaamistarpeet Kymenlaakson menestyksen kannalta. Paneelin yli 30 osallistujasta noin puolet oli työnantajien edustajia ja puolet oppilaitosten, yrityspalveluiden tai hallinnon edustajia.

Vastausten perusteella laadullisista osaamistarpeista tärkeimmiksi kohteiksi nousivat työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja etenkin asenteiden kehittäminen. Tässä painottuivat työnantajien näkemykset. Työnantajien mielestä toiseksi tärkeintä on työyhteisöosaaminen. Määrällisesti koulutusta on kasvatettava eniten ICT-alan tarpeisiin, etenkin korkeakouluissa. Myös muissa tarkastelun kohteena olleissa 15 toimialaryppäässä eli klusterissa on koulutuksen lisäystarvetta niin toisella kuin korkea-asteella. Toiseksi eniten koulutusta on paneelin mukaan lisättävä ympäristö- ja energiaklusterissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi –hankkeen Delfoi-paneelin alustavia tuloksia tarkennetaan Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” -tapahtumassa 28.8.2019 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla Kotekon kampuksella osoitteessa Kymenlaaksonkatu 29, Kotka.

Tulevaisuudentutkija Jari Kaivo-ojan fasilitoimaan tilaisuuteen on ilmoittautunut 140 työnantajien, oppilaitosten ja sidosryhmien edustajaa. Verstas järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Ohjelma: https://www.xamk.fi/tapahtumat/tulevaisuusverstas/

Lue koko Tiedote tästä.