Kesätiedottajatiimissä nuoret saavat itse luoda oman työnsä. Kesälomien alkaessa Mikkelin kaupungin nuorisopalveluissa aloitti kesätiedottajina viisi alle 18-vuotiasta nuorta. Valitun tiimin tehtävänä on tiedottaa nuorilta nuorille Mikkelin tapahtumista ja mahdollisuuksista sekä pohtia ja kokeilla, sitä millä tavalla nuoria voitaisiin tavoittaa ja miten heidän äänensä saataisiin kuuluviin.

Parasta työssä on itsenäisyys ja se, että saa itse suunnitella työtään, toteavat kesätiedottajat. Toiminnassa näkyy yrittäjämäinen ote eli nuorilla on selkeä tavoite, mutta keinot, kanavat ja aiheet ovat nuorten päätettävissä. Tarvittaessa tiimi saa haluamaansa tukea ohjaajilta.

Kesätiedottajatiimi perehtymässä työhön Rantakylän nuorisotalolla

Kahden viikon tiiviin jakson aikana nuoret saavat käyttää luovuuttaan, kekseliäisyyttään ja kykyjään. Kesätiedottaminen on siis mitä suurimmassa määrin vaikuttamista ja vaatii yrittäjämäistä asennetta. Ryhmässä työskentelystä ja itseohjautuvuudesta on hyötyä varmasti myöhemminkin työelämässä ja opinnoissa. Tiedottamisesta, kuvauksesta ja somesta kiinnostuneet kesätiedottajat innostuivat välittömästi vapauden tuomista mahdollisuuksista ja tarttuivat toimeen. Nuoret opastivat toisiaan erilaisten kuvankäsittelyohjelmien käytössä ja jakoivat auliisti käytännön vinkkejä keskenään. Kesätyö käynnistyi perehdyttämisellä ja ryhmäytymisellä. Ensimmäiset varsinaiset tehtävät liittyivät tiimin esittäytymiseen eri kanavissa sekä nuorten ideoiden ja ajatusten keräämiseen kyselyllä sekä kiinnostavien aiheiden keräämiseen ja työstämiseen.

Idea kokeiluun syntyi Xamkin Pienyrityskeskuksen ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian nuorten työllistymistä edistävien hankkeiden yhteistyönä. Kokeilun mahdollistajana ja tarvittavien resurssien ja tuen tarjoajana toimii Xamkin Juvenia Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen vetämä Digillä Duuniin –hanke, jossa yhteistyökumppaneina toimivat Xamkin Pienyrityskeskus ja Otavan opisto. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Teksti ja kuva Niko Arola