Kymenlaakson matkailuparlamentti järjestettiin Kotkassa torstaina 7.11.2019. Päivä aloitettiin tiedolla johtamisen työpajalla, jossa pohdittiin tiedolla johtamista ja sen merkitystä Kymenlaakson matkailussa. Visit Finlandin kanssa tiivistä työtä tekevä Flowhouse esitteli työpajan aluksi tiedolla johtamisen eri osa-alueita ja näkökulmia sekä eri alueilla toteutettuja ratkaisuja. Esityksessä korostettiin, että maailman muuttuessa aina kovempaa vauhtia, tarvitsemme luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä sen ymmärrykseen perustuvaa päätöksentekoa. Dataa on kyllä saatavissa paljonkin, mutta se on arvokasta vasta, kun se on jalostettu käyttökelpoiseksi. Tästä syystä onkin hyvä alueellisesti määritellä, millaista tietoa tarvitaan ja miten sitä jalostetaan. Tämä oli myös parlamentissa pidetyn työpajan tarkoitus.– Tavoitteena työpajalla oli saada alueen yritysten yhteistä näkemystä matkailualue Kymenlaaksoon liittyvän tiedon kokoamiseen, tiedolla johtamiseen sekä sen hyödyntämiseen, kertoi Miikka Raulo Flowhousesta

Tiedolla johtamisen tyopaja Flowhouse kuva Ekaterina Kaupponen

Asiakkaat keskiössä

Työpajatyöskentelyn tuloksena nousi Kymenlaaksossa esiin viisi keskeistä tarvetta tiedolle ja tiedon keruulle. Nämä olivat kiinnostus, kysyntä, asiakastuntemus, markkinointi sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ja liikkuminen/saavutettavuus. Keskiössä on siis selvästi erilaiset asiakkaisiin, näiden toimintamalleihin ja mielipiteisiin liittyvät näkökulmat.

Kysynnässä erityisesti asiakassegmentit, asiakkaiden ostokanavat ja asiakkaiden rahankäyttö kiinnostivat. Erilaiset asiakkaan motivaatioon, tarpeisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja asiakaspalautteeseen liittyvät asiat oli listattu asiakasymmärryksen alle. Näitä sivuavia mielikuvia ja hakukonekäyttäytymistä sekä hakuvalintoja kuvaavat maininnat puolestaan oli kerätty kiinnostus-otsikon alle.

Markkinointi, T&K, Kiinnostus ja Liikkuminen / Saavutettavuus

Asiakkaiden lisäksi tietoa toivottiin myös markkinoinnin mahdollisuuksista ja reunaehdoista, yritysten nykytilasta, järjestelmistä, datan hyödyntämisestä sekä yhteistyöstä. Lisäksi Kymenlaakson alueen saavutettavuus, tuotteiden ja palveluiden saatavuus ja liikkumiseen liittyvät ratkaisut kiinnostivat.

Kysyntä ja asiakastuntemus

Tarkemmat vastaukset löytyvät täältä https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/kymenlaakson-matkailuparlamentti-kehotti-revittelemaan-rohkeasti/ parlamentin muiden materiaalien lisäksi.

 

TIEDOLLA JOHTAMISEN SEURAAVAT ASKELEET

Jotta työpajan anti saataisiin hyötykäyttöön, on seuraavista toimenpiteistä jo sovittu. Tarkoituksena on yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden kanssa miettiä, mitä dataa on jo saatavissa ja millaista dataa tarvitaan lisää. Tämän jälkeen mietitään, miten tämä data kerätään ja saadaan helposti havainnollistettavaan ja jaettavaan muotoon, jonka jälkeen tekninen kehitys voi alkaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Cursorin ja Kinnon kanssa on jo aloittanut omalta osaltaan tiedon keräämiseen muun muassa hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseen. Kymenlaaksolaisten matkailuyritysten sähköpostiin on tullut kyselylomake, jonka avulla kartoitetaan yritysten digitaalisuuden nykytilaa, osaamista ja käyttöastetta. Tästä syystä toivomme paneutumista pitkähköön lomakkeeseen.
Lisäksi tarkoituksena on tehdä pienimuotoisia analyysejä ja kokeilua erilaisten tietojen saamiseksi ja havainnollistamiseksi. Luonnollisestikin myös DigiXahveilla ja ensi vuoden puolella alkavissa Debinaareissa kerrotaan näistäkin aiheista. Tarkemmat aikataulut näihin löytyvät osoitteesta https://www.xamk.fi/digiloikan-yrityskoulutukset/

Asiaa ei siis jätetä tähän, vaan pienin ja vähän suuremminkin loikkauksin viemme sitä järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin

 

 

 

 

Kirjoita kommentti

*