Etiäinen Tietoisku no 1/2019:

OPPILAITOKSET JA MAAKUNNALLISET TOIMIJAT LUOVAT AINUTLAATUISEN ENNAKOINTIMALLIN
– Pilottihaastatteluilla pohjaa Kymenlaakson ennakointimallille

Kymenlaakson ennakointimallin alustavassa visiossa ennakoinnin toteutukseen on nimetyt vastuutahot, henkilöt ja resurssit. Ennakointitoiminta on myös kytketty osaksi oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden työtä. Mallissa on tasapaino määrällisen tilasto- ja muun faktatiedon sekä työnantajien ja muiden toimijoiden näkemystiedon välillä. Yritysten ja muiden työnantajien edustajia hyödynnetään korostetusti tiedon lähteenä. Malli sisältää
ennakointitiedon tulkintakäytännöt, kuten tulevaisuuspajat sekä vastuuhenkilöiden lisäarvon prosessin ylläpidossa, analyysissa ja tulosten tulkinnassa. Mallissa on mukana lyhyt ja pitkä aikaväli. Ennakointimalli ja sen osat, kytkeytyvät tiiviisti päätöksentekoon ja soveltaminen johtaa käytännön toimintaan. Ennakointimalli hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtia, kuten megatrendi- ja heikot signaalit -käsitteitä sekä menetelmiä. Ennakointitoiminta on kytketty Kymenlaakson toimijoiden vuosikelloon esimerkiksi 3-4 vuoden periodilla niin, että ennakointi tukee eri toimijoiden toiminnan suunnittelua.”

 

Kuva. Kymenlaakson ennakoinnin SWOT-analyysi. Hankeryhmän yhteenveto pilottihaastatteluiden aineiston perusteella 13.12.2018.

 

Tietoiskun muita otsakkeita ovat:

”Ennakoinnin vaiheet: Ennakointitiedon hankinta, tiedon tulkinta ja päätöksenteko”

”Timo Aron analyysissä Kymenlaaksoa verrattiin Satakuntaan ja Etelä-Karjalaan: Viennissä Kymenlaakso menestyy, väestökehitys haaste”

”Vetovoima”

”Hanke jatkuu opetushenkilöstölle ja sidosryhmille suunnatulla tulevaisuuspajalla 22.1.2019, sen jälkeen haastattelukierroksilla”

Avaa koko tietoisku pdf-muodossa tästä.

 

Etiäinen hankkeen viestintäsuunnitelman mukaan hankkeessa tuotetaan tiedotteita ja tietoiskuja. Ensimmäinen lehdistötiedote ja tietoisku ajoittuivat ns. pilottihaastatteluiden ja alustavan tilastoanalyysin valmistumisen ja tulevaisuuspajan 22.1.2019 yhteyteen: