Etiäinen-koulutustarpeiden ennakointihankkeen tietosuojaselosteen löydät tästä linkistä tai klikkaamalla ao. kuvaa:

Tietosuojaseloste_etiäinen2019_18.11.19.

 

 

Etiäinen hankkeessa kerätään ennakointitietoa. Tilastolähteiden lisäksi tämä tarkoittaa muun muassa toimijoiden näkemystietoa. Tietoa kerätään niin lyhyen kuin pitkän aikavälin ennakointia varten. Hankkeessa haastatellaan työnantajia ja muita toimijoita. Haastattelijoina ja raportoijina toimivat niin hankkeeseen palkatut henkilöt kuin hankeorganisaatioissa työskentelevä henkilöstö ja opiskelijat. Erityisesti opiskelijoiden ja oppilaitosten muun henkilöstön ennakointitiedon keräyskokeilujen ajankohtaistuttua, on tullut tarpeelliseksi laatia linkin tietosuojaseloste.

Tietosuojaselosteessa todetaan mm. seuraavasti:

Opettajien tai muun henkilöstön tekemän kyselyn tarkoituksena on saada tietoa työnantajilta heidän osaamis-ja koulutustarpeistaan sekä rekrytointiin liittyvistä ongelmistaan. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan työnantajien henkilöstömäärää ja sen kehitystä sekä näkymiä heidän suhdannetilanteestaan vuoden kuluttua. Kyselyn tarkoituksena on auttaa työnantajaa saamaan tarvitsemiaan työntekijöitä oikeaan aikaan.Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Opettaja tai muu oppilaitoksen edustaja täyttää lomakkeen haastattelemalla työnantajaa opiskelijoiden harjoittelun, työssä oppimisen tai työelämään tutustumisjaksojen yhteydessä tekemillään käynneillä.Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisestija anonyymiperiaatetta noudattaen.

Käsittelyn oikeusperusteena on yleinen etu. Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki, Artikla 9 j).