Jatkoväylä-hankkeessa toteutetun selvityksen raportti on luettavissa osoitteessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-012-8.

Hankkeessa toteutettu selvitys kartoittaa, missä määrin ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut tarjoavat opintoja ja ohjauspalveluita näiden koulutusasteiden välisen siirtymävaiheen tukemiseksi. Selvityksessä tutkittiin myös, miten paljon ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut tekevät keskenään yhteistyötä siirtymävaihetta tukevien palveluiden järjestämiseksi. Selvityksen tuottamaa tietoa käytetään apuna, kun hankkeessa laaditaan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välisen siirtymävaiheen toteuttamisen valtakunnalliset suositukset.

Opiskelijoiden näkökulmasta helposti saatavilla olevat ja toimivat nivelvaiheen tukipalvelut, kuten siirtymää tukevat opinnot ja ohjaus, lyhentävät merkittävästi kokonaisopiskeluaikaa ja sujuvoittavat siirtymiä. Ohjauksessa korostuvat erityisesti opiskelijoiden kannustamisen ja opiskelukyvyn tukemisen merkitys sekä uraohjaus.