Tuli kesä ja tuli helteet. Pandemiatilanne on antanut myös sen verran liekaa, että olemme päässeet taas pitkästä aikaa käymään fyysisesti vierailuilla Teams-tapaamisten sijaan. Vuosaaren satamassa Stevecon terminaaliin 16.6 tehty vierailu on hyvä osoitus yritysyhteistyöstä. Kotkassa on käynnistelty ainutlaatuista kokonaisturvallisuuteen keskittyvää Turvapuistoa, jota hallinnoi Kotkan kaupunki. Siihen liittyvä ensimmäinen hanke on Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto, jossa nimensä mukaisesti kehitetään logistiikan turvallisuuteen virtuaaliympäristöä. Hanke on luonteeltaan sellainen, ettei sen toteuttaminen olisi mahdollista ilman laajaa ja läheistä yhteistyötä työelämään. Eri toimijat kertovat tarpeistaan ja antavat arvokkaita neuvoja ja osaamistaan hanketiimille. Vuosaaressa virtuaalimaailman kehittäjät pääsivät tutustumaan käytännön työhön 

Yritys- ja työelämäyhteistyö on keskeistä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa. Hanketyö kumpuaa oikeista tarpeista ja tulosten halutaan olevan hyödyksi. Hankeideakin saattaa tulla yritykseltä, jota lähdetään työstämään yhdessä.  

Yhteistyötä voidaan tehdä monella eri tapaa ja monella eri tasolla, toki riippuen hankkeen luonteesta. Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto tekee työtä nimenomaan käyttäjälähtöisesti, joten panosta tarvitaan antamaan kokonaisvaltaista näkemystä, testaajia oikeiden yksityiskohtien hiomiseksi ja käyttäjäkokemusta uudenlaisen ympäristön toimivuudesta ja toteutuksesta. Kontakteja tarvitaan siis sekä päättävältä, että operatiiviselta tasolta. Työturvallisuus pitää sisällään laajoja kokonaisuuksia ja paljon osa-alueita. Hankkeessa mukana onkin ollut paitsi sataman ja logistiikan toimijoita, myös mm. työvälineiden toimittajia, terveydenhuollon ammattilaisia ja kunnallisia toimijoita. Koska hanke on yksi osa Turvapuiston kehittämistä, tarvitaan toimijoiden välistä kommunikointia ja ajatustenvaihtoa myös jatkoa ajatellen ja sitä tiukasti silmällä pitäen.  

Arvokasta yhteistyötä on tähän mennessä tehty muun muassa Kotkan kaupungin, Steveco Oy:n, RP Logisticsin, Innocoden ja Image Wearin kanssa.  

Kiitos kuuluu jokaiselle mukana olleelle, vaikuttavuus ja hankkeelle annettu panos on jo nyt huikeaa. Yhteistyö jatkuu ja verkostoa laajennetaan, mielenkiinnolla odotamme, mitä kaikkea voidaankin saada aikaan.  

 

Emmi Rantavuo

TKI-asiantuntija

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hanke