Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xlab – yhteys yrityksiin –hanke järjestää ”TKI-hankkeet yrittäjyyden edistäjinä” –seminaarin 15.10.2020.* Seminaarissa esitellään Xamkin TKI-toiminnan kohokohtia yrittäjyydestä

Yrittäjyyden ja opiskelijoiden yritysideoiden tukeminen on ollut näkyvä teema Xlabin toiminnoissa, Xamkin strategiassa sekä Xlabilla järjestettävien tapahtumien osalta. Haluamme tuoda TKI-toiminnan onnistumiset sekä hyvät ideat näkyville. Elokuussa järjestettävässä ”TKI-hankkeet yrittäjyyden edistäjinä” -seminaarissa esitellään hankkeiden toimenpiteitä teeman ympäriltä sekä hyvä käytänteitä yrittäjyyden tukemiseksi ja edistämiseksi.

Xlab haluaakin kutsua nykyisten sekä päättyneiden hankkeiden toimijoita kirjoittamaan toimenpiteistä ja hankkeissa havaituista parhaista käytänteistä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan edistämiseksi seminaarijulkaisuun. Julkaisuun toivotaan artikkeleita, joissa kuvataan käytännöntoimenpiteitä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

*Seminaarijulkaisuun tulevat case-artikkelit oli tarkoitus esitellä *ship Startup Festival –tapahtuman yhteydessä elokuussa osana Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatusfoorumin sisältöä. *ship Startup Festival siirtyy verkkoon ja Yrittäjyyskasvatusfoorumin ajankohta on siirretty myöhemmäksi.

Kirjoittajakutsun löydät täältä.

Artikkelien tiivistelmät pyydetään lähettämään 8.6. mennessä, palaute artikkeliehdotuksiin annetaan 17.6. mennessä.

 

Lisätietoa tapahtumasta sekä artikkelien kirjoittamisesta antavat

Maarit Vahvanen
Projektipäällikkö
Xlab – yhteysyrityksiin
Maarit.Vahvanen@xamk.fi
044 702 8428

Henni Laitila
Tietoasiantuntija
Henni.Laitala@xamk.fi
044 702 8542