Toiminnallinen luontopolku on Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa opinnäytetyönä tuotettu palvelupaketti. Palvelupaketti koostuu materiaaleista ja ohjeista Toiminnallisen luontopolun toteuttamiseen. Materiaalit ja ohjeet on koottu salkkuun, jossa niitä on helppo kuljettaa paikasta toiseen ja salkkua voidaan lainata toteutettavaksi eri organisaatioissa. 

 

Toiminnallinen luontopolku on yhdestätoista pisteestä koostuva ohjelmakokonaisuus. Kullakin pisteellä on tarina, jossa esitellään jokin suomalainen haltijahahmo tai muu suomalaiseen mytologiaan liittyvä asia. Tarinan lisäksi kullakin pisteellä on tehtävä, joka liittyy jollain tavalla kerrottuun tarinaan. Tehtävät pitävät sisällään esimerkiksi käsitöitä, ongelmanratkaisutehtäviä ja valokuvausta. 

LUONTOPOLKU KÄYTÄNNÖSSÄ

Toiminnallisen luontopolun pisteet aktivoivat osallistujia olemaan läsnä luonnossa ja havainnoimaan ympäröivää luontoa uudella tavalla. Luontopolkua kävellessä osallistujat saavat raitista ilmaa ja liikuntaa. Luonto voi myös auttaa lisäämään hyvinvointia rauhoittamalla ja virkistämällä. Toiminnallisten tehtävien kautta syntyy yhdessä tekemistä ja keskustelua.  

 

Luontopolku toteutetaan siten, että ohjaaja suunnittelee etukäteen, millaista reittiä luontopolku kulkee ja mitä pisteitä hän ryhmälle toteuttaa. Toiminnallisen luontopolun voi järjestää joko siten, että ohjaaja kulkee ryhmän kanssa maastossa ja ohjaa heille kunkin pisteen, tai siten, että osallistujat kulkevat luonnossa itsenäisesti laminoitujen kylttien ohjeita noudattaen. 

 

Toiminnallinen luontopolku voidaan toteuttaa monessa erilaisessa ympäristössä. Parhaimman tunnelman polusta saa irti viemällä osallistujat metsän siimekseen, mutta tarvittaessa polku voidaan toteuttaa mielekkäästi myös vaikkapa päiväkodin pihalla. Polku voidaan toteuttaa kaikenikäisille ja lähes tulkoon kaikenlaisille ryhmille. Viihtymisen kannalta on tärkeää, että osallistujat osallistuvat toiminnalliselle luontopolulle vapaaehtoisesti. Polun ohjaajalta ei vaadita erityistä mytologian tai luonnon tuntemusta, tärkeää on kuitenkin se, että ohjaaja tuntee osallistujat. Näin toiminnallinen luontopolku voidaan toteuttaa osallistujille parhaiten sopivalla tavalla. 

SALKUN VOI LAINATA

Toiminnalliseen luontopolkuun tarvittavat välineet on koottu salkkuun, jossa niitä on helppo kuljettaa paikasta toiseen. Salkun voi käydä lainaamassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen taideluokasta ottamalla yhteyttä lehtori Laura Hokkaseen. Lisätietoa sekä kokemuksia toiminnallisesta luontopolusta saat opinnäytetyöstäni.

Seuraavista linkeistä voit kurkistaa kuviin luontopolun varrelta:

Kirjoittaja on tehnyt opinnäytetyön Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tilauksesta.

Susanna Soisalo, Yhteisöpedagogiopiskelija
susanna.soisalo@gmail.com 

Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta toteuttavat 1.1.2019–31.3.2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Toteutusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. 

Lisätietoja:
www.xamk.fi/parastaes
www.facebook.com/parastaes 
seuraa somessa #parastaes