Jos nuorten työllistymistä tukevista toimista koottaisiin soittolista, miltä se kuulostaisi? Entä millainen soittolista takaisi nuorten työllistymisen? Mistä asioista soittolistan pitäisi koostua, jotta jokainen nuori voisi siitä kiinnostua? Entä kuka soittolistan laatii? Entä millaisia erilaisia soittolistoja tarvitsemme? Nämä ovat kysymyksiä, joita jäimme Digillä duuniin! -hankkeessa pohtimaan osallistuttuamme ’Redesigning Learning for 21st Century’ -workshopiin Vilnassa 6.6.2018.

 

Oppimisen uudelleenmuotoilua yhdysvaltalaisittain – 10 teesiä

Redesigning Learning for 21st Century -workshopissa saimme kuulla yhdysvaltalaisen Timothy Cookin näkemyksiä tulevaisuuden oppimisen infrastuktuurista. Cook on tehnyt usean vuosikymmenen ajan kehittämistyötä oppimista tukevan digitaalisen teknologian uudistamiseksi. Hän on tehnyt paljon yhteisiä kehittämisprojekteja isojen yritysten, kuten Boengin ja IBM:n, sekä suurien yhdysvaltalaisten kaupunkien kanssa miettiessään ratkaisuja nuorten oppimisen edistämiseksi. Yksi keskeisimmistä Cookin taidonnäytteistä on LRNG, johon kannattaa tutustua tarkemmin osoitteessa www.lrng.com.

 

Cookin ajatukset oppimisesta pohjautuvat 10 teesiin, jotka hänen mukaansa tulee huomioida oppimista tukevaa teknologiaa kehittäessä. Nämä 10 teesiä ovat vapaasti suomennettuna seuraavat:

 1. DIRECTION
  Oppimisella pitää olla suunta. Aina nuoret eivät tiedä, mitä he haluavat oppia tai mitä heidän pitäisi oppia.
 2. CONTENT
  Oppimisella pitää olla sisältöjä. Nämä sisällöt ja oppimisresurssit voivat olla niin digitaalisia kuin fyysisiä; pelejä, makerspaceja, materiaalia tai mitä tahansa muuta sisältöä, mikä tukee oppimista.
 3. STRUCTURE
  Oppimisella tulee olla rakenne, joka tukee nuorten vastuunottamista omasta oppimisesta.
 4. FOCUS
  Oppimisella tulee olla fokus, johon nuori voi suunnata toimintaansa.
 5. COMMUNITY
  Oppimisella tulee olla oppimista tukeva yhteisö, jossa voidaan oppia asioita yhdessä.
 6. MENTORS
  Oppimisella tukee olla mentorit, joilta saa palautetta ja neuvoja. Mentorit tukevat, että oppiminen etenee oikeaan suuntaan.
 7. EXPERTS
  Oppimista edistää asiantuntijat ja heidän tarjoama inspiraatio oppimiselle.
 8. WAY FINDING
  Oppisella tulee olla oppimiseen liittyvää dataa, joka auttaa nuoria ymmärtämään ja suunnittelemaan omaa oppimisprosessia. Data auttaa itseä tunnistamaan oman oppimisen etenemistä.
 9. EXPERIENCE
  Oppimiseen tulee sisältyä käytännön toimintaa.
 10. PROOF
  Oppimisella tulee olla todisteita, joiden avulla voit osoittaa omaa edistymistäsi.

  Tim Cook ja 10 teesiä oppimista tukevasta teknologiasta

 

Soittolista – Oppimisen uusi infrastuktuuri

Yksi toimintamalli tai ajattelutapa, jossa edellä mainitut teesit viedään käytäntöön, on ’learning playlist’ eli soittolista. Soittolista koostuu neljästä komponentista, jotka ovat paikallinen kokemus tai kokemuspiste (local XP), digitaalinen kokemus tai kokemuspiste (digital XP), oppimista tukevat resurssit ja osaamismerkit (badges).

Tässä ajattelutavassa soittolistat koostuvat digitaalisista tai paikallisista kokemuksista ja niiden suorittamisesta saatavista kokemuspisteistä. Nämä kokemukset voivat olla oikeastaan mitä tahansa, kuten esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan osallistuminen tai pelin pelaaminen. Olennaista on, että näillä XP:llä on yhteinen teema. Soittolistaan sisältyy olennaisesti myös osaamismerkit, joiden avulla oma osaaminen voidaan osoittaa muille.

Soittolista-käsite on otettu käyttöön ensinnäkin siksi, että se on nuorille tuttu termi. Valmiiksi kuratoitu soittolista mahdollistaa oman oppimisen yksilöllisen suunnittelun ja etenemistavan. Toisaalta se myös yhdistää eri ympäristöissä tapahtuvan formaalin, informaalin ja nonformaalin oppimisen. Experiment point-käsite on puolestaan otettu käyttöön sen vuoksi, että peleistä tuttuna elementtinä se edistää nuorten aktivoitumista ja osallistumista. Ensikuulemalta myös tuntui, että soittolista-ajattelumallissa on paljon yhteistä ilmiöpohjaisen oppimisen kanssa.

Workshopissa pääsimme myös treenaamaan soittolistojen laatimista. Yksi ryhmistä ideoi soittolistan kiinan kielen opiskeluun.

 

Eteläsavolainen soittolista nuorten työllistymisen tueksi?

Workshopiin osallistuminen oli ensiaskel Digillä duuniin! -hankkeen kansainväliseen yhteistyöhön, jota ollaan parhaillaan käynnistämässä liettualaisen Nectaruksen kanssa. Nectaruksella on pitkä historia digitaalisen nuorisotyön kehittämisestä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  Parhaillaan Nectarus kehittää digitaalista alustaa soittolistojen kokoamista varten osana monitoimijaista Connecting Spaces of Learning in Europe -hanketta.

Kansainvälisen yhteistyön myötä pääsemme mukaan kehittämään soittolistoille tarkoitettua digitaalista alustaa ja testaamaan sen toimintamahdollisuuksia Etelä-Savossa. Koska soittolistoja on kehitetty ensisijaisesti kaupunkiympäristöissä, pääsemme yhteisen kehittämisen myötä kokeilemaan, kuinka nämä digitaaliset ratkaisut taipuvat syrjäseutujen viitekehykseen ja miltä eteläsavolainen nuorten työllistymistä edistävä soittolista voisi näyttää ja kuulostaa. Tämän kaiken haluamme tehdä yhdessä paikallisten nuorten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa. 10+4 -malli (10 teesiä, 4 komponenttia) antavat meille mukavasti virikettä ajatella nuorten työllistymistä uudesta vinkkelistä!

Mistä nuorten työllisyyttä tukevasta teemasta sinä haluaisit olla rakentamassa yhteistä soittolistaa? Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä lisää.

 

Sanna Lappalainen
Digillä duuniin! -hanke
projektipäällikkö
sanna.lappalainen@xamk.fi
puh. +358 40 63 77 903

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanke alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2020. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii Otavan Opisto. Hanketta toteuttamassa on myös Xamkin Pienyrityskeskus. Hanketta rahoittavat toteuttajatahojen ohella Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. www.xamk.fi/digilla-duuniin