Parasta Etelä-Savoon -hanke ja Essote suunnittelevat yhdessä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien jalkauttamista kuntouttavaan päivätoimintaan. Kiitämme jo suunnitteluvaiheessa hankkeen vastuuhenkilöitä mahdollisuudesta jakaa yhteinen tavoite kuntouttavan päivätoiminnan kehittämisiltapäivässä.

Essoten vanhuspalvelujen kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään lähipalveluna 11 yksikössä, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Juvalla, Pertunmaalla, Puumalassa ja Mäntyharjulla sekä Mikkelin alueella Anttolan, Graanin, Kiiskinmäen, Päiväpirtin ja Ristiina-Suomenniemen yksiköissä. Essoten vanhuspalvelujen toimintakäsikirjan (2020, 14) mukaan kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden suoriutumista arjestaan ja tukea omaishoitajia heidän hoitotyössään. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä.

Pääsiäsbingon palkintona kimppu pajunkissoja. Kuva: Aija Laasonen.

Kuntouttavan päivätoiminnan henkilökunnalta on tullut toive järjestää hyvinvointialueiden yhteinen kehittämisiltapäivä. Kehittämisiltapäivän tavoitteena on yhdistää valmennuksellinen osio taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien käytöstä päivätoiminnassa ja vahvistaa henkilökunnan tietoisuutta näiden menetelmien käytöstä ikääntyvien asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Tarkoituksena on myös innostaa ammattilaiset kehittämään kuntouttavan päivätoiminnan sisältöä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Päivätoiminnan kehittämisestä innostuneina suoritimme alkukartoituskyselyn maaliskuussa 2020 Kiiskinmäen päiväkeskuksella. Kyselyyn ennätti vastata 31 asiakasta, ennen poikkeustilaa, jossa määrättiin suljettavaksi muun muassa vanhusten päivätoiminta. Seuraavat kuvat kertovat tuloksista, jotka tukevat ajatustamme taide- kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien merkityksellisyydestä asiakkaidemme hyvinvoinnin lisääjänä.

Tulokset 1. Mikä toiminta kuntouttavassa päivätoiminnassa tukee parhaiten hyvinvointianne?
Tulokset 2. Mitä toimintaa toivoisitte kuntouttavaan päivätoimintaan?

Tavoitteenamme on yhdessä hankeen vastuuhenkilöiden kanssa suunnitella alkukartoituksen tulosten pohjalta kuntouttavan päivätoiminnan kehittämisiltapäivän sisältö. Taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisien menetelmien tuntemus lisääntyy innostavassa ilmapiirissä, jolloin herää myös halu kehittää onnistunutta asiakaskokemusta yhdessä kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaiden kanssa.

Kehittämisiltapäivässä hankittujen ideoiden testaaminen ja arvioiminen yhdessä asiakkaiden kanssa on mielestämme asiakaslähtöistä kehittämistä parhaimmillaan.

Asiakkaiden kanssa Kiiskinmäellä tehty ”Hyvinvoinnin puu”. Kuva: Aija Laasonen

Kirjoittajat työskentelevät Essoten Mikkelin päivätoiminnan Kiiskinmäen yksikössä ja toteuttavat kehittämisiltapäivän suunnittelua yhteistyössä hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa osana Hyvinvoinnin edistämisen (YAMK) opintojaan.

Aija Laasonen
Heli Särkkä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)

Lähde:

Essote. 2020. Vanhuspalvelujen käsikirja. WWW-dokumentti.  Päivitetty. 23.3.2020. Saatavissa: https://www.essote.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/vanhuspalvelujen-kasikirja-2020.pdf