Mitä väliä on verkostoilla, jos niitä ei käytä? Miten niitä verkostoja voi hyödyntää työnhaussa? Miksi tavoitteet ovat tärkeitä?

Näitä kysymyksiä pohdittiin opiskelijoiden kanssa Tulevaisuuden Duuni –kurssilla. Ensimmäiset työpajat ja tunnit ohjasivat Helsinki Thinkcompanyn yrittäjyysyhdistyksestä ponnistanut Krash Era, viimeinen työpaja toi yritysten edustajat kertomaan heidän mielipiteensä rekrytointiin liittyen. Tulevaisuuden Duuni –kokonaisuus on osa Digiverstas –hankeeen toimenpiteitä, jossa tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä tuottaa konkreettisia taitoja työelämään sijoittumiseen.

Ensimmäisen työpajan fiiliksistä kirjoitimme erillisen postauksen, voit lukea henkilöbrändin kehittämisestä ja oman osaamisen kartoittamisesta täältä

 

Piilotöitä mä metsästän..

Kurssin toisella luennolla puhuttiin piilotyöpaikoista ja availtiin keskustelua tulevaisuuden työstä ja sen mahdollisuuksista. Piilotyöpaikat tuntuvat mystisiltä ja oudoilta, mutta todellisuudessa vain 30% avoimista työpaikoista on avoimessa haussa julkisesti! Suurin osa työpaikoista täytetään sisäisen haun tai verkostojen kautta, joskus työpaikkaa ei edes ole olemassa ennen kuin sopiva tekijä astuu kuvaan. Eli sun unelmien duuni ei välttämättä koskaan tule avoimeen hakuun. Mistä niitä töitä sitten alkaisi etsimään?

Piilotyöpaikat ovat nimensä mukaisesti piilossa, mutta omien verkostojen avulla mahdollisuudet löytää itselleen mieleistä työtä tuplaantuvat. Omiin verkostoihin kuuluvat läheisten lisäksi ns. ‘löyhät siteet’, kuten työkaverit, harrastustoiminnasta tai muulta tutut henkilöt. Vaikka oman alan tekijöihin verkostoituminen on tärkeää ja se antaa hyvää tietotaitoa oman alan trendeistä, kaikki kohtaamiset ja tutut ovat tärkeä osa työnhakua. Harrastustoiminnan parista on mahdollista tutustua henkilöön, joka tietää avoimesta työpaikasta tai pystyy mahdollisesti auttamaan omien verkostojensa kautta. Verkostojen verkostot ovat myös erittäin hyvä tapa löytää se unelma duuni, tai olla askeleen lähempänä. Verkostojen voima on kuitenkin siinä, että osaat hyödyntää niitä tehokkaasti. Omista urasuunnitelmista kannattaa puhua ja keskustella! Vain harvat suomalaiset kertovat avoimesti etsivänsä töitä tai suunnittelevansa uusiin haasteisiin tarttumista.

Opettelemalla tunnistamaan omat tarpeet, taidot ja toiveet sekä omien verkostojen mahdollisuudet parannat asemiasi työnhaussa merkittävästi. Seuraaviin kysymyksiin olisi hyvä olla vastaus valmiina erilaisia tilanteita varten:

  • Missä sä oot hyvä?
  • Mitä sä osaat tehdä? Mitä osaat tehdä todella hyvin?

 

Tavoitteet ohjaavat

Kolmannen luennon annista saatiin ohjeita, kuinka karkeasta timantista pystyt hiomaan vaikka mitä, kunhan teet suunnitelman. Suunnitelma voi olla työllistymiseen tai urakehitykseen ja sitä on hyvä levittää myös muille osa-alueille omaan elämään.

Suunnitelma jaettiin neljään osaan:

  • 5 vuoden tavoite (visio)
  • 1 vuoden tavoite
  • mitä teen tavoitteeni eteen kuukauden aikana
  • mitä teen tavoitteeni eteen viikon aikana

Tavoitteiden avaaminen ja pohtiminen herättivät selkeästi ajatuksia opiskelijoissa. Oman osaamisen kehityksessä pienetkin asiat, kuten arkirytmi ja opiskelutehtävän huolellinen teko, ovat rakennuspalikoita kohti suurempaa. Omat suunnitelmat kannattaa päivittää tarpeen vaatiessa ja ainahan voi myös tehdä täyskäännöksen!

 

Työnantajien täsmävinkit työnetsintään

Kurssin viimeisellä kerralla kurssilaiset saivat täsmävinkit oman osaamisen kehittämiseen ja työuran suunnitteluun. Yritysten edustajat ja rekrytoijat kuuntelivat opiskelijoiden pitchaukset omista taidoista ja tavoitteista ja antoivat vinkkejä niiden konkreettiseen toteuttamiseen.

Opiskelijoiden kysymysten ja omien kokemusten perusteella saatiin hyvää keskustelua ja ajatusten vaihtoa aikaiseksi. Alojen välillä on toki eroja rekrytointiin liittyen, mutta oikea motivaatio ja riittävät taidot nousivat tärkeimmiksi asioiksi työnhaun yhteydessä. Myös monet ongelmat ja epävarmuuden omien taitojen riittämiseen ja työelämään siirtymisestä saivat vastauksia työnantajien ja rekrytoijien puolelta.

Omien taitojen, osaamisen ja motivaation tuominen esille peilaten yrityksen arvoja on yksi hyvä tapa varmistaa rekrytoijan kiinnostus työhakemustasi kohtaan. Myös työpaikkailmoitukseen sopiva ja mieleenpainuva hakemus nostattaa sinut hakijoiden kärkeen.

 

OTA HALTUUN:

henkilöbrändi: Kokonaisuus tai vaikutelma, miten sinut nähdään. Miten muut näkevät sinut, mitä muut ajattelevat sinusta, mitä muut puhuvat sinusta.

LinkedIn: työnhakuun ja ammatilliseen kasvuun keskittynyt somekanava.

piilotyöpaikka: Ei-julkisessa haussa oleva työ tai työ, jonka tekemiseen ei vielä ole palkattu henkilöä

portfolio: Fyysinen tai digitaalinen kokoelma sun parhaista työnäytteistä. Kiteytys siitä, mitä osaat parhaiten ja millaisia töitä olet tehnyt.

some: Viestinnällinen leikkikenttä sekä vaikutuskanava, jota kautta voit tuoda omaa osaamistasi esille ja seurata alan toimijoita ja trendien kehitystä. (ks. trendi)

trendi: Alan nouseva tapa, suuntaus tai tarve.

verkostot: henkilöt, joihin olet yhteyksissä, kuten työkaveri, tutut, harrastuskaverit. Henkilöt, jotka voivat auttaa sinua, ja sinä heitä. (huom! hyödynnä myös verkostojen verkostoja!)