Uusi julkaisu on ilmestynyt 18.12.2019

Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Kirjan on toimittanut Eeva Kuoppala. Kirjassa on artikkeli myös Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointihankkeen projektipäälliköltä Yrjö Myllylältä otsakkeella Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet (sivuilla 55-61).

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3

.

Lähdeviite:

Kuoppala E. (Ed)., (2019). Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. , In: Xamk Kehittää 97, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kirjan esittelyä:

”Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhtenä strategisena kärkenä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen. Tällä tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja tutkimusta, tulevaisuuden ammattien vaatiman osaamisen kehittämistä sekä opiskelijakeskeistä toimintaa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Strategia 2018–2030). Tämän julkaisun tarkoituksena on esimerkkien avulla konkretisoida, miten tulevaisuuslähtöinen oppiminen näkyy Xamkin opetuksen suunnittelussa, opetuksen toteutuksessa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.”

”Konkreettisten työelämäesimerkkien kautta julkaisussa siirrytään korkeakoulutuksen tulevaisuuden näkymiin. Projektipäällikkö Yrjö Myllylä pureutuu artikkelissaan tulevaisuuden ennakoinnin tematiikkaan ja esittelee, miten Etiäinen-hankkeessa tätä toteutetaan. Jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari pureutuu artikkelissaan jatkuvan oppimisen tematiikkaan työelämän vaatiman osaamisen varmistajana. Lopuksi kehitysjohtaja Mikko
Lampi ja projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen avaavat mahdollisuuksia, joita tekoäly tarjoaa koulutukselle ja erityisesti ohjaukselle.

Julkaisun artikkelit tuovat esille ammattikorkeakoulutuksen moninaisen kentän. Tulevaisuuden osaamisen tuottaminen ja sen jatkuva päivittäminen vaativat eri alojen ja ammattikuntien tiivistä yhteistyötä. Ainoastaan yhteistyön kautta pystytään varmistamaan sekä opiskelijoiden, henkilöstön että työelämän laadukas osaaminen jatkossakin.”

Lue kirjan koko esittely osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/266804 .