Muuttuva Kymenlaakso -Tulevaisuusverstas 2021 kokoaa jo neljännen kerran kymenlaaksolaiset työelämän edustajat, koulutustoimijat ja opiskelijat yhteen tekemään tulevaisuutta. Etukeno -hankeen kanssa yhteistyössä järjestelyissä on mukana Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson liitto, ELY-keskus ja joukko muita toimijoita sekä opiskelijoita. Tehtävää riittää ja tavoite on korkealla, sillä maakunta on yksi niistä alueista, joita esimerkiksi väestörakenteen muutoksen megatrendi koettelee rajusti.

Osaavan työvoiman saatavuus ei ole muutosilmiöiden keskellä itsestään selvää. Uutta työvoimaa tarvitaan osaajapula-aloille maakunnan ulkopuolelta. Toisaalta myös jo olemassa olevan osaamisen päivittäminen on merkittävä tekijä alueen elinvoiman näkökulmasta.

Tulevaisuus kiinnostaa

Sitran (2021) julkaisemassa Tulevaisuusbarometrissä yli 90% vastanneista kymenlaaksolaisista ilmoittaa olevansa kiinnostunut tulevaisuudesta. Maakunnan elinvoimaisuus nousee vahvasti esille ihmisille tärkeistä asioita kysyttäessä.

Laaja kiinnostus tulevaisuuteen ja elinvoiman kasvattamiseen luo pohjan myös tulevaisuusverstas-työskentelylle. Edellisessä verstaassa ylitettiin 150 osallistujan raja. Saman moista innokkuutta odotetaan myös tänä vuonna: muutosilmiöt sekä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi kiinnostavat.

Xamkin opiskelijat mukana verstastyöskentelyssä

Tulevaisuuden tekeminen kiinnostaa myös opiskelijoita, joita on tänä vuonna verstasjärjestelyissä mukana ennätys määrä. Tulevat palvelumuotoilijat ja tradenomit ovat tutustuneet fasilitointiin lyhyiden videoiden sekä oppaiden avulla ja pääsevät nyt harjaannuttamaan taitojaan käytännössä. Tulevaisuusverstaan osallistujat jaetaan työpajaosuudessa ryhmiin, joista kutakin vetää oma opiskelijafasilitaattori.

Vaikka tulevaisuusverstaan tavoite ja sisältö on suunniteltu toisaalla, on tilaisuus päästä testaamaan fasilitointia aidossa kontekstissa opiskelijoille ainutlaatuinen. Monelle tämä on ensimmäinen fasilitointikokemus verkkovälitteisesti – mutta ei varmasti jää viimeiseksi!

Suuremman yksittäisen panoksen tulevaisuusverstas-konseptille on antanut palvelumuotoilun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava Mira Liski, joka on tutustunut tulevaisuusverstastoimintaan teoriassa sekä kerännyt kokemuksia verstaan järjestelijöiden ja osallistujien näkökulmista. Konseptointi-opintojakson lopputuloksena Liski tuottaa oppaan, jonka avulla tulevaisuusverstaiden järjestely tulevina vuosina helpottuu.

Tule mukaan!

Muuttuva Kymenlaakso -Tulevaisuusverstas 2021 on kaikille ennakoinnista ja maakunnan tulevaisuuden tekemisestä kiinnostuneille avoin tilaisuus, jossa ryhmätyöskentelyn lisäksi kuullaan inspiroivia puheenvuoroja ja tutustutaan Salon kaupungin esimerkkiin haastavien rakennemuutosten edessä. Valtakunnantason terveiset tuo Sitran Tapio Huttula.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 18.4.2021 asti. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu mukaan tästä!

 

Teksti ja yläkuva:
Kati Viljakainen
TKI-asiantuntija