Etiäinen-hankkeen tulevaisuuspajan 22.1.2019 aluksi oli tietoiskuosuus. Yrjö Myllylä esitteli puheenvuorossaan Etiäinen-hankkeen tavoitteita ja saatuja tuloksia. Esitelmä avautuu pdf-muodossa tästä.

Tilastoanalyysiosassa esiteltiin Timo Aron selvityksen pohjalta erityisesti alueen vetovoimaisuuden ja viennin kehityksen tietoja 2000-luvun alusta nykypäivään.

Alkuvaiheen pilottihaastattelut auttavat nimensä mukaisesti suuntaamaan hankkeen jatkoa, mm. seuraavien haastattelukierrosten tarkempaa kysymystenasettelua. Samalla ko. haastatteluilla vastattiin moneen hankesuunnitelman mukaiseen kysymykseen, kuten Millaista ennakointietietoa organisaatiot käyttävät? Mitkä ovat ennakointiin liittyvät työvaiheet? Millaista ennakointitietoa organisaatiot tarvitsevat?. Näiden keskeisten kysymysten lisäksi käsiteltiin myös Kymenlaakson kehityksen nykytilannetta ja mahdollisuuksia SWOT-analyysin valossa, tunnistettin toimintaympäristön vahvoja ennakoivia trendejä (vrt. megatrendejä) ja niiden vaikutuksia alustavasti osaamis- ja koulutustarpeisiin.

 

Kuva. Pilottihaastatteluiden tuottamia Kymenlaaksoon vaikuttavia vahvoja ennakoivia trendejä PESTEV-luokittelussa. Tulokset ovat hyvin alustavia ja niitä tarkennetaan ja arvotetaan laajemman seuraavan vaiheen haastattelukierroksen aikana.

Avaa koko esitelmä tästä.

.