Tulevaisuusverstaaseen, joka järjestettiin Etiäinen-hankkeen ja Kymenlaakson kauppakamarin kanssa yhteistyössä 28.8.2019 Ekamin Koteko-kampuksella, osallistui noin 110 henkilöä. Pääosa oli työnantajien ja oppilaitosten edustajia. Lisäksi oli sidosryhmien, kuten kunnallisten ja valtiollisten yrityspalveluiden edustajia. Tilaisuudesta saatiin 40 hengeltä palautetta täytettävän palautelomakkeen muodossa. Alla on esitelty palautteen sisältö kolmessa vastaajaryhmässä: kaikki vastaajat, oppilaitosten ja em. sidosryhmät sekä työnantajat ryhmissä.

Palautetta annettiin itse tulevaisuusverstaan onnistumisesta että sen käytännön järjestelystä. Kaikista väitteistä oltiin vähintään osittain samaa mieltä (indeksi vähintään 3,5, mutta alle 4,5), joistakin yksittäisistä täysin samaa mieltä (4,5 tai suurempi). Yleisarvosana tilaisuudesta oli 3,9 asteikon ollessa 1-5. Täysin samaa mieltä oltiin siitä, että ajankohta ja tarjoilu oli sopivaa. Vähiten samaa mieltä (joskin enemmän samaa mieltä kuitenkin) oltiin ”esitykset olivat innostavia”, ”opin uutta ennakoinnista” ja ”tilat olivat toimivat” väitteistä. Sanallisissa kommenteissa alun tietoiskuja pidettiin liian pitkinä. Osittain tämä arvio voi johtua myös tilasta ja tekniikasta (22.1.2019 pääosin oppilaitosten henkilöstölle suunnatussa tulevaisuuspajassa alun tietoiskut olivat yhtä pitkiä, mutta saivat palautteen mukaan 4,4 samalla asteikolla).

Palauteyhteenveto diagrammeineen ja sanallisine kommentteineen löytyy pdf-muodossa seuraavasta linkistä:

28.8.2019 Tulevaisuusverstaan palauteyhteenveto.

Tulevaisuusverstaan ohjelman, esitykset ja ennakkomateriaalin löydät tästä.

 

Palautteen mukaan seuraavat väitteet itse tulevaisuusverstaan toteutuksesta saivat eniten kannatusta:

 • Ajankohta oli sopiva (4,5)
 • Tulevaisuusverstas sopii hyvin maakunnan yhteiseen ennakointityöskentelyyn (4,3)
 • Tulevaisuusverstas sopii hyvin koulutusten kehittämiseen (4,3)
 • Verstasmallia pitäisi soveltaa alueella säännöllisesti (4,3)
 • Ohjelma oli sopiva (4,0)
 • Tulevaisuusverstaan vetäjä oli ammattitaitoinen (kaikki 3,9, jossa painottui oppilaitosten edustajat, työnantajien mukaan 4,1)
 • Tulevaisuusverstaasta oli hyötyä työlleni (3,9)
 • Opin uutta ennakoinnista (3,6)
 • Esitykset innostivat (3,5).

Käytännön järjestelyt:

 • Tarjoilu oli sopivaa (4,8) (Tässä kiitos erityisesti Lowe-hankkeelle)
 • Vastaanottojärjestelyt toimivat (4,3)
 • Ennakkoviestintä oli riittävää (4,2)
 • Tilat olivat toimivat (3,6).

Rahoittajan vaatimia ns. ESR-aloitus- ja lopetuslomakkeita saatiin tilaisuudesta satakunta. Niiden tiedot ovat kuitenkin tarkoitettu rahoittajan käyttöön. Tämän palautelomakkeen täyttämisen markkinointi jäi tilaisuudessa edellisen varjoon. Ehkä laajempi vastaajajoukko olisi voinut muuttaa hiukan tuloksia, mutta ei todennäköisesti olennaisesti.