Tulevaisuusverstas Osaava Kymenlaakso 2030 pidettiin 28.8.2019 Kotkassa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Koteko-kampuksella. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa. Noin 110 työnantajan ja oppilaitosten sekä näiden sidosryhmien edustajaa saapui paikalle puolen päivän mittaiseen verstaaseen. Tilaisuuteen liittyvän ennakko- ja esitysmateriaalin löydät seuraavista linkeistä:

Ennakkomateriaalit

Tilaisuudessa esitelty materiaali

 

Tulevaisuusverstas – Osaava Kymenlaakso 2030 alustuspuheenvuoroon liitetty video.

Video liittyy Kati Viljakaisen opinnäytetyöhön (Palvelumuotoilu yamk, XAMK).

.

.

.

.

 

Verstaan alun tervehdysten ja tuoreimpien ennakointitutkimusten esittelyn jälkeen osallistujat aloittivat kolmivaiheisen tulevaisuusverstasosuuden toteuttamisen tulevaisuudentutkija Jari Kaivo-ojan johdolla. Ryhmät oli jaettu yhteensä 16 teemaryhmään, joista 13 olivat klusteri-/toimialarypäspohjaisia (yritysekosteemi/innovaatioekosysteemipohjaisia). Näihin ryhmiin pyrittiin  löytämään muutamia keskeisiä työnantajien edustajia ja oppilaitosten edustajia eri koulutusasteilta sekä sidosryhmien edustajia. Loput ryhmät muodostuivat Vetovoimaryhmistä ja Maahanmuuttoryhmistä, jotka teemat olivat nousseet Etiäinen-hankeprosessin aikana kriittisen tärkeiksi käsiteltäviksi Kymenlaakson kannalta.

 

1.Prosessi- ja Selluteollisuus, Kartonki– ja pakkausteollisuus, Paperiteollisuus

2.Metalliteollisuus

3.Ympäristö ja energiatuotanto

4.Hyvinvointi ja terveys, sosiaalipalvelut (1)

5.Hyvinvointi ja terveys, sosiaalipalvelut (2)

6.Rakentaminen

7.Kauppa

8.Matkailu– ja kulttuuri (1)

9.Matkailu- ja kulttuuri (2)

10.ICT

11.Kuljetus– ja logistiikka

12.Koulutus ja opetus

13.Liike-elämän palvelut ja asiantuntijatyö

14.Vetovoimaryhmä (1)

15.Vetovoimaryhmä (2)

16.Maahanmuuttoryhmä.

 

Mekaanisesta puun sekä Elintarvike- ja maatalous -teeman ympärille ei muodostettu ryhmää alkuperäisistä tavoitteista huolimatta näihin teemoihin liittyvien osanottajien vähäisyyden vuoksi.

Jari Kaivo-oja on luvannut toimittaa aluksi alustavan yhteenvetomuistion ja sitten lopullisemman syyskuun aikana. Muistion pohjalta on tarkoitus laatia muutaman sivun Tietoisku (yhteenvetotiivistelmä) sekä lyhyt Tiedote viestintää varten.

 

Ks. myös seuraavat po. Tulevaisuusverstaan tuloksiin liittyvät artikkelit: