Ennakoinnin ja palvelumuotoilun yhdistäminen mahdollistaa työnhakija-ymmärryksen huomioimisen työvoimanvarmistamisen prosessissa. Uudenlaisiin menetelmiin tutustutaan Osaava Kymenlaakso 2030 Tulevaisuusverstaassa. Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja ennakointiin liittyen ja työskennellään virtuaalisissa työpajoissa toimialoittain. Nuorten aikuisten ääni kuuluu paitsi työnhakijaprofiilien välittämänä myös paikalle saapuvien opiskelijoiden myötä: tilaisuuden järjestelyissä on hyödynnetty opinnollistamista ja toimialaryhmiä vetämään saadaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

 

Kuvassa 16.9.2020 pidettävän Osaava Kymenlaakso 2030 tulevaisuusverstaan fasilitaattori Kati Viljakainen luovan työn äärellä Etiäisen 22.1.2019 tulevaisuuspajassa (ks. video). Valokuva: Enni Jaatinen.

Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointi -hankkeen myötä Kymenlaaksossa on mahdollistettu entistä parempi vuorovaikutus yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille. Kaksisuuntainen tiedonkulku auttaa molempia osapuolia saamaan ja jakamaan tietoa tarpeistaan. Tavoitteena on ollut, että hankkeen myötä muodostettu ennakointitiedon tuottamisen malli auttaa osapuolia reagoimaan nopeasti rekrytointi-, koulutus- ja osaajatarpeisiin niin maakuntatasolla kuin yksittäisen toimijankin näkökulmasta.

Parhaimmillaan ennakoinnin avulla tuleva työvoimatarve tunnistetaan hyvissä ajoin ja koulutusorganisaatiot reagoivat osaajatarpeeseen lisäämällä tai suuntaamalla koulutusmahdollisuuksia. Osaajat valmistuvat juuri oikealla hetkellä ja siirtyvät työelämään.

Onnistuminen tässä haastavassa tehtävässä – osaavan työvoiman varmistamisessa – ei kuitenkaan ole vain kahden kauppa. Entä jos koulutus ei houkuttelekaan opiskelijoita, tai opiskelijat siirtyvät muualle koulutuksen suoritettuaan? Tarve ja siihen vastineeksi synnytetty koulutus eivät tuota tällöin suunniteltua lopputulosta.

Työnhakijan omat tarpeet ja käyttäytyminen ohjaavat koulutukseen ja työnhakuun liittyvää todellista valintojenketjua koulutuksentarjoajan ja työnantajatahon asettaman tuotantoprosessin ohella. Palvelumuotoilun avulla näitä erilaisia, keskeisesti prosessiin vaikuttavia tekijöitä voidaan pyrkiä tunnistamaan. Työnhakijaymmärrystä kerätään erilaisten laadullisten menetelmien avulla ja tätä ymmärrystä voidaan edelleen koota sekä kiteyttää esimerkiksi työnhakijaprofiilien avulla.

Työnhakijaymmärryksen mukaanotto työvoimanvarmistamisen prosessiin uudella tavalla on myös tämän kertaisen Tulevaisuusverstaan (16.9.2020) agendalla. Tilaisuudessa pyritään astumaan työnhakijoiden – erityisesti millenniaali-sukupolven edustajien – saappaisiin, työstämään työnhakijakokemusta ja priorisoimaan prosessin osia uudesta näkökulmasta. Tavoitteena on myös tarkastella koko tuotantoverkkoa ja sen resursseja työnhakijalähtöisesti.

Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan sitä tehdään -lausahdus kokoaakin hyvin tämän Tulevaisuusverstaan tavoitteet. Jokainen osallistuja voi olla itse mukana konkreettisesti työskentelemässä työvoimanvarmistamisen ja koulutustarpeiden tulevaisuuden muodostamisessa. Erilaiset osallistujat – työnhakijat ja työnantajat; opiskelijat ja koulutuksen järjestäjät – rikastuttavat kokonaisymmärrystä ja yhteiskehittäminen edesauttaa omaa vastuualuetta laajempien kysymysten ja ratkaisujen löytämisen. Merkittävimmät uudet toimintamallit syntyvätkin usein verkostojen avulla, katsomalla tuttua ongelmaa uudesta kulmasta.

 

Kati Viljakainen, muotoilija yamk

Kirjoittaja toimii Osaava Kymenlaakso 2030 Tulevaisuusverstaan fasilitaatorina ja toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi mukaan tilaisuuteen.

Avaa Osaava Kymenlaakso 2030 Tulevaisuusverstaan, 16.9.2020, ohjelma- ja ilmoittautumislinkki tästä.