City Driversin ensimmäinen koulutuspäivä pidettiin 19.10.2017 Laurealla Espoon Leppävaarassa inspiroivassa ryhmätyötilassa. Ensimmäisen päivän aiheena oli tutustuminen sekä omaan itseensä että muihin osallistujiin. Koulutuspäivästä vastasi Xamkin tiimi. Aamun tunnelma oli rauhallinen ja odotuksia täynnä. Paikalle oli saapunut lähes kaikki eli vajaat 30 koulutukseen valituksi tullutta luovan alan ammattilaista.

Hanke- ja tiimiesittelyn jälkeen lähdimme tutustumaan toisiimme ja liikkeelle ”läsnäolevaksi lämmittelemällä”. Sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Tuija Suikkanen-Malin veti harjoitteet, joissa esittäydyimme, kerroimme ensivaikutelmia kanssa-osallistujista ja selvitimme yhteisiä tekijöitä, kuten mistä kukakin pitää, mitä on viime aikoina tehnyt, mistä inspiroituu tai missä on asunut.

Tuijan johdolla lähdettiin työstämään myös seuraavaa osiota, joka käsitteli jokaisen omia unelmia, vahvuuksia, intohimoja ja kiinnostuksen kohteita. Halusimme selvittää osallistujien ”sielunmaisemaa” pureutumalla ennemmin kykyihin ja taitoihin. Koimme, että oli tärkeää saada ensin tätä tietoutta kuin kuulla minkä tutkinnon kukin omaa tai mitä tekee työkseen. Nämä asiat tulisivat ilmi myöhemmin. Tähän tehtävään liittyi myös Haiku-runon tekeminen omasta itsestään.

Henkilökohtaisen työskentelyn jälkeen jakaannuttiin viiden hengen ryhmiin, joissa jokainen esitteli itsensä edellisen tehtävän avulla. Haikut toimivat hyvin keskustelunavauksina sekä oman esittelyn loppukiteytyksenä. Ryhmissä työ jatkui kulttuurialan lehtorin Katariina Silvolan johdolla ”pelihahmon” suunnitteluun. Ryhmät loivat sen jäsenten kiinnostuksista, kyvyistä, vahvuuksista sekä heikkouksista yhden yhtenäisen hahmon nimineen ja supervoimineen.

Päivä päättyi tulevaisuuden muisteluun. Asetuimme neljän kuukauden päähän, aikaan kun City Drivers –koulutus on päättynyt. Käsittelimme tehtävän kautta osallistujien odotuksia ja toiveita koulutuksen, ryhmän ja kouluttajien suhteen sekä sitä, miten osallistujat voivat omalla toiminnallaan saavuttaa asettamansa tavoitteet.

Annoimme viestikapulan Laurean tiimille, joka vastasi seuraavan päivän sisällöistä; johdanto palvelumuotoiluun ja asiakasymmärrys. Avasimme Laurean Kati Tawastille ja Päivi Harmoiselle mitä teimme ja mitä päivä antoi meille hanketoimijoille ja kouluttajille; saimme tietoa osallistujistamme, keitä ja millaisia he ovat. Toisin sanoen, saimme käyttäjäymmärrystä meidän asiakkaitamme havainnoiden ja osallistaen, jotta voimme kehittää koulutusta juuri osallistujiemme tarpeisiin.

 

T: Tiina, projektipäällikkö

 

Ryhmät työstivät jokaisen jäsenen henkilökohtaisista taidoista ja kiinnostuksista yhteisen hahmon.
Ensimmäisen päivän tutustumista ja ryhmätöitä.