Hyvinvointivalmennus osana työpajatoimintaa

 

PeliKlaani- hanke kehitti kevään 2021 aikana hyvinvointivalmennuksen osaksi Mikkelin Nuorten työpajojen ryhmävalmennusta. Tuntumaa hyvinvointiin- valmennuksen tarkoituksena oli vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennuksen yhtenä vahvana perustana oli positiivisen pedagogiikan ulottuvuudet eli valmennukseen osallistuneet saivat valita itselleen sopivia juttuja ja tapoja, joiden avulla he ovat päässeet lähemmäksi omaa hyvinvointiaan. Tämä blogipostaus pohjautuu PeliKlaanin valmennukseen liittyviin materiaaleihin. Haastattelin myös valmennuksessa mukana ollutta, PeliKlaanin TKI- asiantuntijaa Paula Myöhästä. Hyvinvointivalmennusta oli suunnittelemassa ja toteuttamassa myös hyvinvointialan yrittäjä Mirka Jussila.

 

Etänä ensin

Tuntumaa hyvinvointiin- valmennus startattiin etänä Discordissa, vallitsevan tilanteen vuoksi. Seitsemän ensimmäistä kertaa tapahtui etänä ja loput viisi kertaa päästiin toteuttamaan lähitapaamisina. Suunnitelmat oli tehty lähikertoja ajatellen, mutta muutamilla säädöillä valmennus saatiin myös etämuotoon. Etävalmentaminen on hyvä vaihtoehto ja antaa toki mahdollisuuden ylipäätään järjestää tapaamisia. Kuitenkin monet erilaiset lajikokeilut ja vierailut, joita valmennuksen osaksi oli suunniteltu, piti jättää kokonaan pois. Mielestäni Myöhänen sanoitti haastattelussa osuvasti: ”Yhdessä tekeminen jäi etänä vähemmällä, mutta yhteisöllisyyttä loi onneksi verkossa tapahtunut vuorovaikutus, joka osaltaan helpotti siirtymistä lähitoteutukseen.”

Yhdessä tekeminen jäi etänä vähemmällä, mutta yhteisöllisyyttä loi onneksi verkossa tapahtunut vuorovaikutus, joka osaltaan helpotti siirtymistä lähitoteutukseen.

 

Etäkerroilla nuorille annettiin Discordissa tehtäviä, joita he tahoillaan suorittivat itsenäisesti. Tehtävinä oli esimerkiksi erilaisia haasteita, kuten 5 havaintoa keväästä ja Liikettä ja luovuutta. Tehtävät, joissa lähdettiin ulos, olivat nuorten mieleen. 5 havaintoa keväästä- haaste sai ryhmäläiset aistimaan luontoa ja ympäristöä täysin uudella tavalla. Nuoret saivat jakaa haasteissa ottamiaan kuvia Discordissa, missä otoksista pystyi ohjaajat ja muut ryhmäläiset tykkäämään. Valmennuksessa päästiin myös paikallisten Marttojen oppiin, kun ryhmäläiset pääsivät valmistamaan tahoillaan lounaan. Osallistujille oli toimitettu etukäteen tarvittavat raaka-aineet ja ohjeet, ja varsinainen ohjeistus tapahtui Teamsin välityksellä. Videoyhteydelläkin saatiin hyvin yksityiskohtaista opastusta, ja näin ollen yhdessä kokkaaminenkin saatiin onnistumaan etänä.

 

Lähitapaamisilla toiveet toteutuivat

Lähikertojen alettua otettiin tietyllä tapaa kiinni siitä, mikä oli ehkä jäänyt uupumaan etätapaamisilla. Etätapaamiset olivat sujuneet mallikkaasti, mutta lähitapaamiset olivat enemmän kuin tervetulleita. Kaikkea kun ei kuitenkaan voi etänä suorittaa. Nuoret olivat saaneet toivoa lajeja ja valmennusmuotoja, joita päästiin loppukeväästä lähikertojen ansiosta toteuttamaan. Toiveista toteutuivat jousiammunta, retkipäivä ja Pakohuone- peli. Retkipäivän aikana pääsivät nuoret luonnossa liikkumisen lisäksi myös tekemään taidetta. Seuraavana kuvia jousiammunnasta ja mukana myös kuva luontotaideteoksesta. (Kuvat: Paula Myöhänen)

 

Retkipäivän aikana pääsivät nuoret luonnossa liikkumisen lisäksi myös tekemään taidetta.

 

 

 

Hyvinvointivalmennus sai ryhmäläisiltä positiivista palautetta. Kannustava ja hyvä ilmapiiri rohkaisi nuoria ylittämään itsensä ja sitä kautta saamaan tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Valmennuksen teemoina olivat ravinto, liikunta ja lepo, sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi, mukaanlukien arjen kulttuuri. Nuorten osallistaminen toi hyvinvointivalmennukseen juuri sitä, mikä valmennuksissa on tärkeää. Positiivisen pedagogiikan ansiosta nuoret saivat itse vaikuttaa ja oppivat sitä kautta uusia asioita omasta itsestään ja ympäristöstään.

 

Eeva Hammar

Työharjoittelija @ PeliKlaani