Käynnistimme 25.2.2020 Mikkelissä Mikkelin työpajojen kanssa yhteistyönä Tuntumaa tulevaisuuteen valmennuksen. Valmennuksessa tartutaan luovin ja pelillisin keinoin tulevaisuuden työ- ja koulutusurien muodostumiseen, omaan osaamisen näkyväksi tekemiseen, itsetuntemukseen, terveelliseen elämäntapaan sekä erilaisten ihmisten kanssa olemiseen.

Ensimmäisenä valmennuspäivänä muotoilimme hahmoja itsestä, tutustuimme toisiimme, ihmettelimme PeliKlaani-hanketta sekä keskustelimme ammatteihin liittyvästä osaamisesta. Toisen päivän teema koostui elämäntapavalmennuksesta. Valmennukseen osallistujat toimivat samalla Tuntumaa tulevaisuuteen- valmennuksen kehittäjinä. Olemme lupautuneet ottamaan kaikenlaisen palautteen vastaan, jotta nuorten ääni kuuluisi toteutuksessa.

Liikennevalo-palautteen perusteella 56% vastaajista oli tyytyväisiä valmennukseen ja sen luomaan odotusarvoon ja toimintaan, 20 % palautteista oli neutraaleja tai sisälsivät joitakin kehittämisajatuksia ja 24% palautteista sisälsi kriittistä palautetta, ja josta otamme opiksemme.

 

Ensimmäisten päivien havaintojen ja kokemuksen mukaan, itsetuntemuksen vahvistaminen, toiminnallisuus, asioiden selkeys ja luova toiminta saa aivot liikkeelle. Jatkamme valmennusta viikoittain toukokuun puoleen väliin saakka. Matkan varrella viestitellään lisää!