Turun Sanomissa julkaistiin ns. Alio-artikkeli ”Kasvun moottori – kulttuuri vai teollisuus?”. Artikkeli perustui ”T2T – Tulevaisuus kahdessa tunnissa” Ari Lindemanin juontamaan tilaisuuteen. Etiäinen-hankkeen projektipäällikköä pyydettiin osallistumaan debatointiin teemassa ”Kasvun moottori – kulttuuri vai teollisuus?”. Tilaisuuteen debatoijana osallistui muun muassa kouvolalainen työministeri Jari Lindström.

Tilaisuuden puheenvuoron valmistelun pohjalta tarjottiin artikkelia muutamiin Kymenlaakson ulkopuolisiin lehtiin tavoitteena tuoda esille vientiteollisuuden merkitystä Suomen hyvinvoinnissa ja välillisesti tuoda näin myös Kymenlaakson vientiteollisuutta huomion kohteeksi valtakunnallisessakin koulutuspolitiikassa. Onhan Kymenlaakso Suomen tärkeimpiä vientimaakuntia. On tärkeää, että vientiteollisuuden työvoiman saatavuudesta huolehditaan. Esimerkiksi vuonna 2016 Kymenlaakson tavaravienti oli toiseksi suurinta Uudenmaan jälkeen.

Turun Sanomat julkisti debatointitilaisuuden pohjalta kirjoitetun artikkelin 28.11.2018. Artikkeli on maksumuurin takana. Lyhennettynä samansisältöinen artikkeli löytyy Etelä-Saimaa -lehdestä (29.11.2018): ”Vientieteollisuuden tarpeista huolehtiminen on asetettava politiikan keskiöön”. Etelä-Saimaa julkisti 30.11.2018 käsikirjoituksen pohjalta myös painetussa lehdessä artikkelin ”Kulttuuri on polttoaine – Teollisuus kasvun moottori”.

Nämä artikkelit ovat Etiäisen näkökulmasta keskustelu- ja virikepuheenvuoroja. Artikkelit eivät edusta Etiäinen-hankkeen tuloksia. Jatkossa viestintä ja lehdistötiedotteet pohjautuvat yhä enemmän Etiäinen-hankkeen osallistujien tuottamaan tietoon ja yhteiseen näkemykseen, kun haastatteluista ja tulevaisuusverstaasta sekä näitä ennen tilastoanalyysistä tulee hyödynnettävää ja viestitettävää tietoa. (Ks. tarkemmin Etiäinen-hankkeen viestintäsuunnitelma.)