Vieremällä pidettiin 14.9.2017 Suomen metsäkeskuksen ja Ponsse Oyj:n järjestämä turvemaiden kesäkorjuun koulutustapahtuma. Koulutus oli tarkoitettu metsäammattilaisille ja urakoitsijoille. Koulutuksessa keskityttiin lähinnä sulan maan aikaiseen puun korjuuseen.

Ojitettujen turvemaiden ja muiden huonosti kantavien maiden puunkorjuu on totuttu tekemään talvella maan ollessa roudassa. Näillä alueilla pitäisi pystyä operoimaan myös sulan maan aikana jotta kausivaihtelua voidaan vähentää ja hakkuumääriä lisätä.

Tilaisuuden avasi Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Helena Reiman. Suometsien merkityksestä puuhuollossa esitelmöi Markku Remes, metsänhoidon johtava asiantuntija.

Sulan maan aikaisen korjuun suunnittelun ja toteutuksen apuvälineistä sekä  suometsien merkityksestä kausivaihtelun tasaamisessa esitelmän pitivät Metsätehon erikoistutkijat, Asko Poikela ja Heikki Ovaskainen.

Metsäkone urakoitsijoiden näkökulman, suometsien puunkorjuuseen kertoi Asko Piirainen, toimitusjohtaja, Metsäurakointi Piirainen Oy. Esityksessä perehdyttiin turvemaiden korjuun aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä investointien kannattavuuteen.

Metsäkonevalmistajan uusimmista teknisistä ratkaisuista kesäaikaiseen puunkorjuuseen kertoi Tuomo Moilanen, tuotepäällikkö, Ponsse Oyj.

Maastossa oli Ponssen kalusto käytännön toiminnassa ja tutustuttiin tuhkanlevityskalustoon. Korjuun laadunvarmistuksesta turvemailla kertoivat  Metsätehon tutkijat Poikela ja Ovaskainen.

Kirjoitti: Rauno Kousa

Lisätietoja aiheesta:

Ponssen ratkaisut kesäaikaiseen puunkorjuuseen Tuomo Moilanen

Suometsien merkitys puuhuollossa Markku Remes

Suometsien sulan maan aikainen korjuu, suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet Heikki Ovaskainen

Suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet Asko Poikela

Tuottopohjainen hinnoittelu energiaharvennus_pehmeät maat_Asko Piirainen