Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI)-toiminnan kantava ajatus on edistää aluekehitystä tukevaa tutkimusta sekä jakaa tietoa ja tuloksia yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Tämä johtolanka mielessään Xamkin Metsä, ympäristö ja energia (MYE)-painoalan TKI-yhteisö kokoaa vuoden keskeiset tutkimusaiheet ja tulokset vuosittain yksiin kansiin. Kyseessä on Xamk Metsä, ympäristö ja energia, Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä –vuosijulkaisu.

 

Perinne, joka on jatkunut vuodesta 2012, jo Mikkelin ammattikorkeakoulun aikaan, vahvistaa asemaansa ja laajenee vuosi vuodelta. Sen levikkiä kuvastaa, että vuoden 2017 vuosijulkaisu on Xamkin kautta-aikojen ladatuimpien julkaisujen listalla sijalla 9, latausmäärän ollessa vuoden 2020 lopussa huimat 1003 kertaa. Lisäksi kyseinen kokoomateos on valittu Xamk Vuoden julkaisu -yleisöäänestyksen voittajaksi jo toista vuotta peräkkäin. Äänestäjät olivat kuvanneet vuoden 2020 julkaisun olevan ”asiantunteva kokonaisuus, joka tuo ansiokkaasti esiin kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeää bio- ja kiertotalouden osaamista”. Linkin ko. julkaisuun sekä muut Xamk vuoden 2020 julkaisu sarjojen voittajat löydät täältä: https://www.xamk.fi/tiedotteet/xamkin-vuoden-2020-julkaisut-on-valittu/.

 

Julkaisu antaa kattavan poikkileikkauksen vuoden tutkimusaiheisiin ja keskeisiin tuloksiin, mukaan lukien Savonlinnan Kuitulaboratorion ja 3K-tehtaan, Mikkelin ympäristölaboratorion ja Kouvolan Biosammon toimintaan. Sen aiheissa nousee erityisesti bio-, kierto- ja vesitalous, uudet teknologiat, kansainväliset hankkeet sekä alueiden mahdollisuudet.

 

Laaja kokoomateos

 

Vuoden 2020 vuosijulkaisu oli poikkeuksellisen laaja. Julkaisun pituudeksi tuli lopulta 408 sivua, joihin mahtuu 56 kehitystä edistävää ja tutkittua tietoa jakavaa artikkelia. Erityistä kyseisessä julkaisussa on myös kirjoittajien määrä ja laaja kirjo. Noiden artikkeleiden takana on yli 100 kirjoittajaa, joista lähes puolet (41) on Xamkin ulkopuolisia sidosryhmäedustajia. Tämä ulkopuolisten kirjoittajien määrä kuvastaa sitä tiivistä sidosryhmätyöskentelyä, joka TKI-toimintaa leimaa. Yhteistyökumppaneiden listalta löytyy toimijoita, kuten Itä-Suomen yliopisto, Miksei Mikkeli, VTT, GTK, LUKE, Aalto, Tapio, Ramboll, Andritz, Vaisala, vain muutama mainitaksemme. Kokoomateos antaa todella hyvän kokonaiskuvan MYE-painoalan TKI-toiminnan tekemisen laajuudesta ja osaltaan edistää ko. vaikuttavan tutkimuksen ja tiedon levittämistä. Sisällössä korostuu tiedon avoimuus, erityisesti kuinka tulokset ja lähteet esitetään lukijoille. Päätavoitteena on saattaa erinäisissä mielenkiintoisissa hankkeissa saavutettu tieto laajempaan tietoisuuteen.

 

Xamk mukana tutkitun tiedon teemavuodessa

 

Tutkittu tieto ja sen saatavuus ovatkin tänä vuonna erityisen tapetilla. Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat lanseeranneet Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 –kampanjan. Sen tarkoituksena on nostaa esiin tutkittua tietoa, sen lähteitä ja merkitystä niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnalla on erityisen tärkeä rooli siinä, miten tutkimus- ja kehitystyön tulokset saadaan tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Xamkilla on todella laaja julkaisuportfolio, jonka tavoitteena on levittää Xamkissa tehtävää monialaista, monipuolista ja korkeatasoista tutkimusta. Hyvänä esimerkkinä laaja-alaisesta tiedottamisesta on TKI-toiminnasta kertova Xamk READ -verkkolehti , joka on myös mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa.

 

Suorat linkin Xamk Metsä, ympäristö ja energia, Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisuihin on listattu alle:
Vuosi 2020 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5
Vuosi 2019 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-226-9
Vuosi 2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-130-9
Vuosi 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-053-1
Vuosi 2016 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-574-6

 

Noora Haatanen, TKI-asiantuntija, Kuitulaboratorio