Pienyrityksille ja yksinyrittäjille suunnattu Voi Hyvin Yritys-hanke järjesti yhteistyössä Kymenlaakson työhyvinvointiverkoston kanssa Työhyvinvointimarkkinat.

Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni kymenlaaksolainen pienyritys saisi tietoa työhyvinvointipalveluista. Tilaisuus järjestettiin ensin lokakuussa Kouvolassa ja viikon päästä, marraskuun alussa Kotkassa. Näytteilleasettajien teemoina olivat niin työhyvinvoinnin tukemiseen kuin käytännön tekemisiin liittyvien toimenpiteiden ja asioiden esitteleminen.

Kymenlaakson työhyvinvointiverkosto on aloittanut toimintansa vuonna 2016. Verkoston ydinryhmä muodostuu yritysten, ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson Liikunta Ry:n, yrittäjäjärjestön, Kauppakamarin, ELY-keskuksen sekä työterveyshuollon edustajista. Kymenlaakson työhyvinvointiverkosto kokoontuu säännöllisesti ja järjestää aktiivisesti erilaisia työhyvinvointia edistäviä tapahtumia.

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa

On muistettava, että yrityksen tärkein voimavara on työntekijä. Jos panostetaan myös yksilön hyvinvointiin, saavutetaan toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö, joka on perusta menestyvälle yritykselle. Hyvä työilmapiiri edistää terveyttä ja olisi hyvä, jos voisimme kokea työn iloa ja imua. Tarkoituksena olisi kokea myönteinen tila, jossa saisimme lisää virtaa sekä merkitystä ja mielekkyyttä työlle.

Kouvolassa työhyvinvointimarkkinoiden seremoniamestareina ja juontajina toimivat Jari Hynynen ja Aatu Itkonen. Kotkassa tapahtuman juonsi Thomas Pryke, joka antoi eläviä esimerkkejä siitä, miten tulee ja ei tule toimia työyhteisössä.

Kouvolassa seremoniamestarit Jari Hynynen ja Aatu Itkonen haastattelivat messuyleisöä ja näytteilleasettajia työhyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Seuraavassa on esitelty yleisön vastauksia.

Kuinka ylläpidät työhyvinvointiasi?

”Yleisesti ottaen hyvä kunto on tärkeä, monipuolinen ja säännöllinen liikunta, mindfulness, josta saa vahvempaa stressinsieto- ja keskittymiskykyä. Pitää antaa olla itselleen armollinen, nukkua tarpeeksi, yrittää pitää huolta itsestä, voimalla muuten hyvin sekä ennaltaehkäisevä toiminta, jolloin terveyden ja työhyvinvoinnin kannalta on oleellista, minkälaisia pieniä valintoja ja tekoja työpäivien aikana tehdään. ”

Mihin työhyvinvointia koskeviin kysymyksiin haluaisin saada vastauksia?

”Haluaisin saada vastauksia mm. oikeisiin työasentoihin ja ergonomiaan. Oman työn organisointiin ja työajan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Ei saisi jäädä ”kuplan sisään” eli tulisi kuunnella muita työntekijöitä ja verkostoitua, mutta miten sen tehdään?”

Mitä vinkkejä antaisin työhyvinvoinnin ylläpitämiseen?

”Henkilöstön työhyvinvointi on työnantajan mutta myös työntekijän vastuulla. Pitää ymmärtää ravinnon ja liikunnan merkitys sekä toisistamme välittäminen. Puhalletaan yhteen hiileen ja annetaan positiivista palautetta. Tärkeää on myös nykyajan trendi, työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen. Olisi hyvä antaa työntekijöiden mm. liikkua työajalla, kun esim. vapaa-ajalla luetaan sähköposteja.”

Pohdintapöydät

Messuilla oli käytössä myös pohdintapöydät, jossa jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus kirjata omia ajatuksiaan seuraaviin kysymyksiin:

Mikä saa jaksamaan työssä:

”Mielenkiintoiset tehtävät ja hyvä me-henki, tehdään yhdessä, työntekijä on aktiivinen osallistuja – ei pelkästään määräyksien vastaanottaja. Asenne alussa ratkaisee tuloksen aina, jatkuva kouluttautuminen – elinikäinen oppiminen, unelmat ja urakehitys, työtoverien kannustus, rento työilmapiiri ja huumori, byrokratiaa helpottavat ammatti-ihmiset, merkityksellinen työ, kiinnostavat työn sisällöt sekä henkinen perintö. ”

Mitä teet työyhteisösi hyväksi:

”Olen oma itseni, hymyilen, olen iloinen, kannustan, kiitän sekä olen ystävällinen. Teen yhteisiä vapaaehtoisia tehtäviä myös vapaa-ajalla työyhteisön eteen. Tekemällä ajoissa sovitut asiat.  Kannustamalla taukoliikuntaan ja keittämällä kahvia. Hoidan työni ja tsemppaan työtovereita. Olemalla reilu ja levitän positiivista työn imua, etsimällä asioista positiivisia puolia ja löytämällä heikoistakin asioista vahvuuksia. Kutomalla villasukkia ja kuuntelemalla kaverin huolia.”

Pohdintapöydän tuotoksia

Työhyvinvoinnin kylväjät

Kristiina Ruuskanen Tyhyverkostox-hankkeesta  oli esittelemässä hankkeen tuloksia ja piti keskustelutilaisuuksia. Aiheet herättivät keskustelua erityisesti työterveydestä ja työterveysyhteistyöstä. Työhyvinvoinnin kylväjät herättivät keskustelua ja innostusta viedä asiaa työpaikoille. Työterveyshuollon järjestäminen herätti myös mielenkiintoa. Näytteilleasettajat kävivät kahdenkeskisiä  keskusteluja yrittäjien kanssa, jolloin voitiin antaa henkilökohtaisia vinkkejä heitä askarruttaviin asioihin. Paikalla oli myös Kymenlaakson Liikunta ry:n edustaja Sanna Saarinen Tokko. Hän teki Inbody- kehonkoostumusmittauksia.

Kokonaisuutena sekä Kouvolan että Kotkan messut olivat onnistuneet tapahtumat. Näytteilleasettajia saatiin mukavasti molempiin paikkoihin. Yleisöä olisi voinut olla enemmän, vaikka mainostimme tilaisuuksia monessa eri paikassa sekä tiedotuskanavissa ja potentiaalinen yleisö oli määritelty hyvin, niin kuitenkaan kohderyhmää ei saatu motivoitua tarpeeksi liikkeelle.

Jari Hynynen teki tapahtumista videon, joka on nähtävissä osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=S2tf_C_LPBI