Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä-hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin 2.6 Teamsilla.

Työpajassa keskityttiin varautumissuunitelman perusteisiin, jotta kaikilla osallistujilla olisi sama lähtötilanne ja tieto siitä, miksi sen työstämiseen kannattaa nyt panostaa ja varata siihen riittävästi aikaa. Käytämme hankkeen kaikessa viestinnässä nimeä ”varautumissuunnitelma”, mutta kyse on siis ”valmiussuunnitelmasta”, joka toki terminä vakiintuneempi ja tutumpi.

Työpajassa asiantuntijavieraana aiheesta oli alustamassa Etelä -Savon sosiaali -ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ky:n Ulla Yli- Karro. Hän toimii Essotella logistiikka ja valmiusasiantuntijana, joten aiheena ollut ”Valmiussuunnitelma hyvinvointialueen ja valvonnan näkökulmasta” oli todella ajankohtainen ja paljon pohdintaa ja kysymyksiä herättävä. Ullan alustuksen pohjalta on varmasti kaikkien helpompi pohtia, millainen malli palvelisi juuri omaa organisaatiota parhaiten.

Tutustuimme työpajassa myös käytössä oleviin varautumissuunnitelman malleihin: Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan ohjeeseen valmius – ja jatkuvuudensuunnitelmasta Fokus-hankkeen tuottamaan Fokus kriisienhallintaan- materiaaliin sekä Kaisu Räisäsen opinnäytetyöhön.   Kotitehtäväksi osallistujat saivat taulukon riskienkartoituksesta täytettäväksi. Seuraava työpaja pidetään vielä ennen lomia 13.6 klo 13.00.