Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä- hankkeen kolmannessa työpajassa teemana oli ennakointi. Ennakoinnilla tarkoitetaan nimenomaisesti tulevaisuutta käsittelevää organisoitua työtä, joka tuottaa tietoa ja jaettua ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, ja näin vahvistaa organisaation tai hallinnollisen alueen nykyhetken päätöksentekoa. Ennakointi on yritysten näkökulmasta yhä merkityksellisempää nykyisin, sillä yritysten toimintaympäristön muutostahti on erittäin nopea.

Ennakointityöhön kuuluu olennaisesti hiljaisten signaalien, eli niiden asioiden, jotka ovat oraalla, seuraaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa, että valmiussuunnitelmaan kirjattaisiin, miten organisaatiossa seurataan hiljaisia signaaleja, niiden voimistumista ja vaikutusta päivittäiseen toimintaan ja varautumiseen. Työpajassa jaettiinkin hyviä käytäntöjä menetelmistä, joilla voi kerätä hiljaisia signaaleja ja tietoa toimintaympäristön muutoksista. Oman toimialan verkostoihin osallistuminen nähtiin erittäin tärkeänä, sillä sieltä tuleva tieto auttaa varautumaan ajoissa esimerkiksi tuleviin lakimuutosiin ja toimialaa koskeviin vaatimuksiin. Näitä tietoja on muuten vaikea saada riittävän ajoissa, jotta organisaatio ehtii varautua muutoksiin. Keskustelu oli vilkasta, ja osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että ennakointitiedon kerääminen on niin järjestötoimijoille kuin pienyrittäjillekin tärkeää.

 

Seuraava työpaja on vuorossa 22.9, ja silloin aiheena on kriisijohtaminen.