Marraskuun työpajassa keskityimme toimintakortteihin ja käytännön esimerkkeihin. Malleja juuri oman organisaation käyttöön löytyy paljon. Savonlinnan toimintakeskus esitteli meille prosessin, kuinka he ovat alkaneet työstämään yhdessä henkilöstön kanssa toimintakortteja.

Toimintakortit ohjeistavat ja helpottavat toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut. Toimintakortit ovat häiriötilanteessa käyttöön otettavia, etukäteen laadittuja, tiiviitä muistilistoja yhteisesti sovituista toimenpiteistä häiriötilanteen hoitamiseksi. Korttiin kirjataan kunkin yksikön kannalta tilanteessa tarvittavat tärkeät tiedot, mitä häiriötilanne yksikön osalta tarkoittaa ja mitä häiriötilanteessa kultakin yksiköltä edellytetään

Varautumissuunnitelman ja toimintakorttien työstäminen kannattakin viimeistään nyt aloittaa organisaatioissa. Hyvinvointialueiden käynnistyessä vuoden alusta, tullaan jatkossa mm. kilpailutuksissa tähän kiinnittämään huomiota. Kuntaliiton sivuilta löytyy jo kattavat ohjeet, kuinka hyvinvointialueiden tulee jatkossa huolehtia sopimusperusteisen varautumisen käyttöönotosta. Sopimuskauden ollessa kesken, tähän tuskin tullaan puuttumaan, mutta uusissa hankinnoissa ja sopimuksissa valitulta organisaatiolta tullaan huomioimaan myös riskien ja varautumistarpeen arviointi ja  miten se toteutetaan.