Xamk Kuitulaboratorio on hankkinut käyttöön UHD-kameratekniikkaan perustuvan analyysilaitteen tehostamaan paperi- ja kartonkikoneiden märkäosan kemikaalijärjestelmien tutkimusta. Valmet Automationin kehittämällä kameratekniikalla ja fraktionaattorilla voidaan tunnistaa luotettavasti kuidun morfologia sekä prosessissa olevat muut partikkelit. Esimerkiksi hienoaineet pystytään luokittelemaan mikrometrin tarkkuudella eri luokkiin. Laitteella tunnistetaan partikkeleiden koossa tapahtuvat muutokset, mikä helpottaa prosessikemian ja sekoituksen optimointia.

 

Kuva. Fraktionaattorilla ja UHD-kameratekniikalla tehdään analyysejä ja prosessitutkimusta Xamk Kuitulaboratoriossa Savonlinnassa.

 

Xamk Kuitulaboratoriolla on tehty pitkään retentiokemikaalien käyttöä tehostavaa tutkimusta RPA (Retention Process Analyzer) sekä MBF (Moving Belt Former) -tutkimuslaitteilla. Lisäksi käytössä on Wetend Technologies Oy:n kehittämä in-line Flash Mixing™ reaktori suuremman mittakaavan sekoitustutkimuksiin paperi- ja kartonkikone-prosessia simuloivissa virtausolosuhteissa. Fraktionaattori täydentää erinomaisesti tämän tärkeän prosessin tutkimus- ja analyysipalvelua. Xamkin Mikpolis -tutkimusyksikön SEM-analyysit tuovat myös lisäarvoa tutkittaessa kuitujen ja täyteaineiden toimivuutta.

 

Kuva. Teknologialla saadaan mikrometrin tarkkoja kuvia eri kuitujakeista paperin ja kartonginvalmistuksen massanäytteistä.

 

RESURSSITEHOKKUUTTA JA PAREMPAA LAATUA KARTONGINVALMISTUKSEEN RETENTION HALLINNALLA

 

Fraktionaattorilla on pystytty tuottamaan Solenis Oy:n, Wetend Technologies Oy:n ja Valmet Automationin tekemissä tutkimuksissa kokonaan uutta tietoa hieno- ja täyteaineiden kiinnittymisestä paperinvalmistusprosessissa kuidun pintaan. Tulokset korostavat hieno- ja täyteaineen hallintaa niin, että ne saadaan kuituun kiinni eikä niin, että niitä retentoidaan keskenään helposti hajoaviksi flokeiksi. Hienoaineen tarttuessa fibrilleihin voidaan päästä paperin ja kartongin lujuuden optimointiin asti. Nykyisessä kartonginvalmistuksessa tämä on usein kriittinen asia, ja kuidusta pitää saada irti paras lujuuspotentiaali. Uudella teknologialla ja kuva-analyysista saatavan datan perusteella pystytään tutkimaan jauhatus- ja retentiojärjestelmän toimintaa sekä optimoimaan hieno- ja täyteainehallintaa.

 

Xamk Kuitulaboratorio tarjoaa yrityksille fraktionaattorilla ja muilla märkäosan kemikaalien toimivuutta tutkivilla menetelmillä palveluja paperin ja kartongin valmistajille. Mielenkiintoista uutta tietoa saadaan esimerkiksi tutkittaessa kalliiden mikrokuitujen käyttäytymistä prosessissa. Xamk Kuitulaboratorio jatkaa alan tutkimusta Solenis Oy:n, Wetendin ja Valmet Automationin kanssa.

 

Asiakasyrityksiltä tarvitaan yhteistyötä tutkittavan aiheen ja tavoitteen määrittelyssä sekä tutkittavien kuitu- ja lisäaineiden ja kemikaalien määrittelyä koesuunnitelman laatimiseksi. Lisäksi asiakkaalta tarvitaan 10-30 l massa- ja prosessivesinäytteet. Xamk Kuitulaboratorio tekee tilaustutkimuksena vaadittavat analysoinnit ja raportoi tulokset.

 

 

 

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja Metsä-Ympäristö-Energia, Xamk