Kuva: Etiäinen hankkeen edustajat Tuija Arola ja Yrjö Myllylä luovuttivat Etiäinen-hankkeen tuottaman Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin –kirjan ulkoministeri Pekka Haavistolle. Arolan Etiäinen-hankkeen puolesta esittämä yleisökysymys käsitteli migrin roolia ulkomaisen työvoiman ja opiskelijoiden hankinnassa sekä koulutuksen viennin tukemista.
Kuva: Etiäinen hankkeen edustajat Tuija Arola ja Yrjö Myllylä luovuttivat Etiäinen-hankkeen tuottaman Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin –kirjan ulkoministeri Pekka Haavistolle. Arolan Etiäinen-hankkeen puolesta esittämä yleisökysymys käsitteli migrin roolia ulkomaisen työvoiman ja opiskelijoiden hankinnassa sekä koulutuksen viennin tukemista.

Etiäinen hanketyöryhmän kokous 15.1.2020 lyhennettiin tavanomaisesta puolella tunnilla ulkoministeri Pekka Haaviston tapaamismahdollisuuden vuoksi. Kokouksessa pohdittiin myös, että mikä Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen prosessista nouseva kysymys olisi sopiva esitettäväksi ulkoministerille hänen vieraillessaan Xamkin Kouvolan kampuksella.

Etiäinen-hankkeen prosessissa oli tullut toistuvasti esille tilanne, että oppilaitoksen pyrkiessä hankkimaan ulkomaisia maksavia asiakkaita, osa opiskelijoista ei saanut oleskelulupaa maahanmuuttovirastosta, jotta olisi voinut tulla opiskelemaan. Näin oli käynyt niin ammattikorkeakoulun kuin ammatillisen oppilaitoksen hakiessa opiskelijoita EU:n ulkopuolelta . Myös jotkut yritykset eivät olleet saaneet haluamiaan työntekijöitä, esimerkiksi eräs metallialan yritys. Vaikutelmaksi oli toimijoilla itsellään jäänyt, että hylkäämisen syyt eivät olisi olleet perusteltuja. Joka tapauksessa ainakin joidenkin toimijoiden osalta pitkä ja epävarma käsittelyprosessi oli vähentänyt motivaatiota työskennellä EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden opiskelijoiden tai työntekijöiden hankkimiseksi Suomeen.

Päätettiin todeta tilanne ja kysyä tästä asiasta ulkoministerillä, että millaisia toimintasuosituksia hänellä olisi. Maahanmuuttovirasto kuuluu sisäasiainministeriön alaisuuteen eikä siten suoraan Pekka Haaviston ulkoministeriyden alaisuuteen. Sisäasiainministeriö on kuitenkin saman puolueen ministerin johtama kuin ulkoministeriö.

Etiäinen hanketta tilaisuudessa edustivat Hilkka Huisko, Tuija Arola ja Yrjö Myllylä. Tuija Arola kysyi kokouksessa kysymyksen migrin eli maahanmuuttoviraston roolista opiskelijoiden ja työntekijöiden saamiseksi Kymenlaaksoon.

Teemaa jatkoi vielä Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kysymällä erityisesti, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta migriin ilman maahantulolupaa jäävät EU:n ulkopuolisten maiden asukkaat pääsisivät opiskelemaan Kymenlaaksoon. Esim. Xamkiin jää vuosittain 6-12 opiskelijaa tulematta.

 

Haaviston vastauksen mukaan asian esillä pitäminen ja vaikuttaminen laajalla rintamalla päättäjiin on oikea tapa. Hallituksen tavoite on joustavoittaa ja nopeuttaa etenkin työperäistä maahanmuuttoa.

 

Kuvassa Etiäisen edustajat Tuija Arola ja Hilkka Huisko eturivissä.
Kuvassa Etiäisen edustajat Tuija Arola ja Hilkka Huisko eturivissä.

 

Lisätietoja maahanmuuttoviraston eli migrin sivuilta oleskeluluvan hakemisesta opiskelua varten:

https://migri.fi/opiskelu-suomessa