Hypätessäni syyskuussa kesken kaiken Waypoint hankkeen projektipäälliköksi, en tiennyt peleistä ja pelimaailmasta juurikaan mitään ja näin ollen en osannut odottaa mitään. Kiinnostus uusia asioita kohtaan ja uuden oppimiseen on aina ollut kohdallani motivoivaa. Niinpä päätin heittäytyä mukaan tiimiin! Olen aina tykännyt pelata joukkue- ja lautapelejä ja nyt pajoille osallistumiseni myötä ymmärrän paremmin niiden yhteyden myös digitaaliseen pelimaailmaan.

Havaintoja ja poimintoja nuorten työpajoilta Kotkasta 9-24.11.2021

Viidestä kokoontumiskerrasta koostuva kokonaisuus oli rakennettu intensiiviseksi, mutta myös ajatuksille tilaa antavaksi.

Ensimmäiseen kokoontumiseen tullessaan nuorilla ei ollut toisistaan eikä tulevasta mitään tietoa. Ilmapiiri oli odottava ja jopa jännittynyt. Kaikesta epätietoisuudesta huolimatta havaittavissa oli kiinnostuksen herääminen.

Nuoria kannustettiin heittäytymään pelimaailmaan. He pääsivät ideoimaan sisältöä peliin, kukin omien vahvuuksiensa mukaan; piirtäen, laulaen, soittaen tai ideoita ilmoille heitellen.

Saimme pajoille vieraaksemme Marko Haajan, Kuura Playhouse nimisestä yrityksestä. Hän kertoi meille oman tarinansa pelialan yrityksen perustamisesta ja toiminnan kehittymisestä. Nuoret esittivät hänelle kysymyksiä pelialaan liittyen. Keskusteluun nousi myös työkokeilu- ja oppisopimuspaikkojen mahdollinen löytyminen pelialalta. Nuorten kiinnostus aiheeseen näkyi selvästi kysymysten lisääntymisenä. Kolmannessa kokoontumisessa pääsimme testaamaan itse Hamina 1810 -pelin ensimmäistä valmiina olevaa moduulia eli Majakkasaarta.  Nuorten pelaamiskokemus Hamina 1810 pelistä ja heidän mielipiteiden huomioon ottaminen innosti heitä osallistumaan pelin kehittämiseen. Nuoret kehittivät myös uusia hahmoja peliin. Nauhoitimme heidän tuottamaa musiikkia sekä hyräilyä ja laulua käytettäväksi mahdollisesti osana pelin tunnelman luontia. Tässä kohdin minullekin aukeni koko pelimaailma aivan uudella ja innostavalla tavalla! Mehän osallistumme tietyllä tapaa pelaamiseen koko ajan arjessamme. Olemme ”pelinappuloita” elämän pelissä!

Hankkeen yhtenä tavoitteena on suunnitella ja rakentaa yhdessä nuorten kanssa Hamina 1810 Työ ei koskaan muutu- peliin liittyvä nuorten työllistymistä kehittävä ja tukeva ohjausmalli. Testautimme pelin Majakkasaari osuutta nuorilla ja kysyimme palautetta sekä ideoita pelin ohjausmoduulin kehitystyötä varten. Pelitestauksen ja kerätyn palautteen perusteella olemme suuntaamassa oikeaan suuntaan!

Palautteissa nousi esiin pajoille osallistumisen ja yhdessä tekemisen tuottaneen oppimista ryhmätyö- sekä vuorovaikutustaitoihin. Osa nuorista koki oppineensa palautteen antamista. Myös oma-aloitteisuuden kasvua sekä aktiivisuuden lisääntymistä havaittiin. Pelialaan liittyvien sisällöllisten taitojen oppimisen oli jokainen pajalainen kokenut omakseen. Nuoret kokivat myös kiinnostavaksi tavaksi hankkia lisätietoa ja neuvoja työelämään liittyen pelin avulla.

 

Waypointin työpajoja järjestettiin Sotek-säätiön Forge Cafe -tilassa Kotkassa.

 

Millaisia ajatuksia sinulla heräsi Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu – pelistä

”Hauska. Paljon mielenkiintoisempi pelinä, kuin että joku vetäjä vetäisi esim. cv-koulutusta.”
” Mielenkiintoisia ideoita työelämään tutustumisesta.”

 

Nuoret näkivät Hamina 1810- pelin hyödyllisenä työkaluna:

”TE, koulut&pajat” ”Kouluissa, ohjaamoissa, nuorisotyössä”, ”Nuorisotyössä”, ”Koulussa, nuorisotyössä”, ”Työvoimapalveluissa tämä peli olisi hyödyllinen”


”Minkälaisia jatkoajatuksia pajajakso sinussa herätti?”
kysymykseen saatiin vastauksina:

”Antoi uuden näkemyksen peleistä”
”Pelin teko alkoi kiinnostamaan enemmän”
”Pelisuunnittelu voisi olla kiva projekti”

 

Mahdollisesti osallistumme pajalaisten kanssa tammikuussa 2022 Global Game Jam tapahtumaan.

Toivottavasti pääsemme juurruttamaan pelin käytäntöön nuorten toiveiden mukaan! Tässä on loistava työkalu nuorisotyötä tekevien ammattilaisten käyttöön!

 

Johanna Pirinen, Projektipäällikkö (Juvenia)