Elokuun alussa bongasin uutisvirrasta artikkelin Pelkkä älli ei riitä – uteliaisuus tekee sinusta menestyjän. Otsikko herätti minut pohtimaan työtäni kehittämishankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi.

Kehittämistyön hienous onkin mielestäni siinä, että tutkimus, kehittäminen ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Niiden avulla halutaan saada aikaan jotakin konkreettista, jonka avulla edistetään tärkeitä asioita.

Uteliaisuus on toden totta yksi menestyvän kehittämistoiminnan kulmakivistä. Tieto ja kokemus ovat ensiarvoisen tärkeitä työn tekemisessä, mutta on myös muistettava pitää mieli avoinna ja silmät ja korvat auki.

Hyvin tehty työ vaatii huolella tehdyn taustatyön ja roppakaupalla uteliaisuutta. Perehtymällä asioihin, kuuntelemalla muiden kokemuksia ja näkemyksiä päästään hyvin perille siitä, missä mennään – ja myös siitä, minne pitäisi mennä.

On oltava herkkyyttä tilanteille ja hiljaisille signaaleille. On myös osattava muuttaa suuntaa tarvittaessa.

Menestyvä kehittämishanke on itse asiassa kuin vene miehistöineen. Ammattitaitoinen kippari ohjaa venettä apunaan luottoperämies ja osaava miehistö.

Vene navigoi annetulla reitillä, mutta säätää vauhtiaan sääolosuhteiden ja muun liikenteen mukaan. Välillä voidaan suunnata uusillekin reiteille, mutta muistetaan päämäärä kirkkaana mielessä.

Kippari huolehtii miehistöstä ja matkustajista, ja vastaa siitä, että vene pääsee turvallisesti perille. Jotta matka onnistuu, tarvitaan paitsi ammattitaitoa, myös luottamusta.

Eräässä toisessa työelämää pohtivassa artikkelissa kerrottiin, että työelämän huipputiimejä yhdistää vahva keskinäinen luottamus. Luottamuksen merkitys ilmaistiin hienosti näin:

”Tiimiläiset uskaltavat heittää ilmaan pöhköjäkin ideoita, koska he voivat olla varmoja siitä, ettei kukaan nolaa heitä niiden vuoksi. Siitä syntyy menestys.”

 

Sama pätee myös kehittämishankkeisiin. Tarvitaan luottamusta ja uskallusta heittää ilmoille erilaisia ideoita.

Toisten mielipiteitä arvostavasta ilmapiiristä ja ristiriitaistenkin näkemysten törmäyksistä voi syntyä innovatiivisia aihioita, jotka kantavat pitkälle.

Tällaista luottamusta ja uskallusta toivon nyt omalle hankkeellemme, kun pääsemme yhdessä pohtimaan keinoja luomun nostamiseksi lentoon Kaakkois-Suomessa.

Eikä unohdeta sitä uteliaisuuttakaan.

Anne Hytönen
Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen kippari

PS. Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa on yksi lähes 200:sta tutkimus- ja kehittämishankkeesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Melkoinen määrä työtä alueen tueksi!