Hankkeen toteuttajien (Laurea, Tamk, Xamk ja Ornamo) yhdessä luoma palvelumuotoilun koulutus muokkaantui Tampereen toteutukseen. Ensimmäisestä Laurealla pidetystä koulutussetistä saadun palautteen perusteella päädyimme pyöräyttämään koulutuksen rungon lähestulkoon ympäri. Isoin muutos liittyi keissien sijoittumiseen koulutusaikataulussa. Nyt osallistujat saavat tietoonsa yrityksiltä, yhdistyksiltä ja kaupungeilta tulevat keissit ja kehittämishaasteet heti ensimmäisinä päivinä. Näin osallistujat voivat soveltaa oppimaansa tuoreeltaan käynnissä oleviin keisseihin. Lisäksi koulutukseen tuli lisää lähipäiviä myyntiin, markkinointiin ja liiketoimintaosaamiseen liittyen.

 

video tutustumisen välineenä

Tampereen koulutus alkoi 7.2. TAMK:n tiloissa. Tamkilaiset vastasivat aamupäivän osiosta ja me Kouvolasta kurvasimme paikalle pitämään iltapäivän koulutusosion, jonka aiheena oli tutustuminen ja ryhmäytyminen. Tämän toteutumiseksi otimme käyttöön ”ryhmän rytmi” ja ”yhtenäiset tekijät” –harjoitteet. Lisäksi pohdimme jokaisen omia vahvuuksia ja intohimoja, jotka kiteytettiin Laurean koulutuksesta tuttuun tapaan henkilökohtaisiksi haikuiksi. Uutena esittäytymisen ja tutustumisen muotona hyödynsimme videoita. Jokainen osallistuja nauhoitti noin minuutin mittaisen videon itsestään ja osaamisestaan ja latasi sen yhteiselle Slack-alustalle osallistujien ja kouluttajien nähtäväksi. Videoista tuli huikean persoonallisia ja kiinnostavia. Niiden avulla on helppo saada käsitys jokaisen taustasta ja kiinnostuksen kohteista. Suosittelen tätä tapaa mihin tahansa uuden ryhmän esittäytymiseen.

 

Tässä etsitään ryhmän rytmiä Xamkin Tuija Suikkanen-Malinin johdolla.

harjoittelijat täydentämään projektitiimiä

Xamkin projektitiimi täydentyi kolmella harjoittelijalla, jotka pääsivät heti perehtymään hankkeeseen Tampereen ensimmäisessä koulutuspäivässä. Harjoittelijat Peppi, Joni ja Laura pääsevät kevään kuluessa muun muassa työstämään CityDriversin Kouvolan toteutuksen keissi- ja osallistujarekrytointia, fasilitoimaan työpajoja, kehittämään palautteenkeräämiskäytäntöjä sekä osallistumaan tapaamisiin sidosryhmien kanssa. Kokoonnuimme tällä huikealla porukalla koulutuspäivän päätteeksi tähän yhteispotrettiin, jonka nappasi TAMK:n projektipäällikkö ja rautainen bisnesosaaja Mika Jokinen.

 

Meidän monialainen ja hulvaton projektitiimi. Kuva: Mika Jokinen.

 

Terveisin

Tiina, CityDrivers projektipäällikkö