Kehittämistyö on tuottanut tulosta ja tänä syksynä seitsemän väyläopintoja suorittanutta opiskelijaa aloitti tutkinto-opiskelijana Kareliassa. Sujuva siirtymä on heidän kohdallaan toteutunut ammattiin valmistumisen lisäksi!

Suvituuli Soininen on yksi heistä. Videolla hän kertoo tunnelmistaan ja tavoitteistaan viime talvena, jolloin hän oli aloittanut restonomin väyläopinnot.

Video

Olemme kokeilleet ja pilotoineet erilaisia toimintamalleja Pohjois-Karjalassa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Yksi niistä on malli, jossa Riverian ammatillisen koulutuksen opiskelijat opiskelevat viimeisen opiskeluvuotensa ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmissä. Opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden AMK-opinnot ja hakevat suorituksilla osaamisen tunnistamista ammatilliseen perustutkintoon. On myös mahdollista, että ammatillisen koulutuksen opiskelija osoittaa osaamisensa sovituista AMK-opintojaksoista ns. AMK+-näytöillä.

Tällaista vuoden väylää olemme kokeilleet medianomi- ja restonomitutkinnoissa. Hieman toisenlainen malli on ollut liiketalouden tradenomitutkinnossa, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat voineet suorittaa 15-20 opintopisteen kokonaisuuksia.

Opinnot kirjataan avoimen ammattikorkeakoulun suorituksiksi. Kareliaan voi hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 55 op avoimessa ammattikorkeakoulussa. Haku tapahtuu erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta. Tutkinto-opinnot jatkuvat saman ryhmän mukana toisen vuoden opinnoilla.

Lisäksi olemme pilotoineet sosionomiopinnoissa mallia, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelija on suorittanut ensimmäisen lukukauden opinnot (30 op) aloittavan tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on ollut soveltuvuuskokeen suorittaminen hyväksytysti. Samalla on pilotoitu erillishakukäytäntöä ja tutkinto-opiskelijaksi on voinut hakea 30 op:n suorituksella.

Toimintamalleja on laajennettu useisiin muihin tutkintoihin ja esimerkiksi insinööriopinnoissa aloitti tänä syksynä kymmenen ammatillisen koulutuksen opiskelijaa, joiden tavoitteena on opiskella ensimmäisen vuoden opinnot ammattikorkeakoulussa.

Mervi Lätti, Karelia-ammattikorkeakoulu