Xamkin avoin amk on avannut uuden jatkoväylän yhteisöpedagogiopintoihin. Jatkoväylälle voivat hakea kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa suorittavat ammatillisen toisen asteen opiskelijat.

Lukuisa joukko Suomen Nuoriso-opiston, eli Paukkulan opiskelijoita innostui jatkoväyläideasta ja kuusi opiskelijaa ilmoittautui opintoihin saman tien. Kaksi heistä Suvi ja Tiitus, jotka aloittivat jatkoväyläopintonsa nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt –opintojaksolla.

Tiituksella on ollut selvät sävelet suuntautumisestaan yhteisöpedagogiopintoihin jo ensimmäisestä opiskeluvuodestaan lähtien. Nyt hän pääsee aloittamaan yhteisöpedagogiopintoja viimeisenä opiskeluvuotenaan Paukkulassa ja saa sisällytettyä nämä amk-opinnot kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoonsa.

Suvi aloitti pari viikkoa sitten opiskelunsa Paukkulassa ja kuultuaan näistä amk-opinnoista, halusi liittyä mukaan. Suvilla on jo aiemmin hankittu media-assistentin koulutus sekä hän on käynyt kuvataidelinjan Kymenlaakson opistossa. Yhteisöpedagogin opinnot kiinnostavat ja tässä vaiheessa on kiva ottaa maistiaisia jatkoväyläopinnoista.

Molemmat kokivat amk-opintojen suorittamisen uudenlaisena ja mukavan haasteellisena ja sen myötä ovat aikoneet antaa vertaistukea toisilleen tämän ensimmäisen opintojakson suorittamisessa.

 

Tervetuloa uudet jatkoväyläopiskelijat!

 

Seija Huttunen
projektityöntekijä, Jatkoväylä-hanke