Kymenlaakson teemoina Jatkoväylässä olivat yhteiset oppimisympäristöt ja siirrettävät opetuslaitteet. Alunperin tavoitteena oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Etelä-Kymenlaakson ammatiopiston (Ekami) ja Kouvolan seudun ammattiopiston (Ksao) kesken kolme tekniikan pilottia jatkoväyläopintoihin. Yksi peliohjelmointiin ja kaksi energiatekniikkaan.

Peliohjelmoinnin pilotti jäi toteutumatta useiden henkilövaihdosten ja erilaisten syiden takia. Energiatekniikassa tavoitteet olivat pilotit bioenergian ja automaation opetuksiin. Bioenergiaan liittyvä pilotti vaikeutui, kun Ksao lakkautti luonnonvaran opetuksen ja yhteiseksi oppimisympäristöksi suunnitellun Biosammon (bioenergian tutkimuskeskus) tilanne muuttui. Pilotti saatiin kuitenkin toteutettua opiskelijan harjoitteluna Biosammossa.

Automaation opetuspilotti jäi opetussuunnitelmien ja työjärjestyksien tutkimiseen Ekamin kanssa. Sopivia opiskelijoita, hetkeä ja yhteistä säveltä ei löytynyt. Ksaon kanssa automaation pilotti onnistui. Sopiva opiskelijaryhmä ja kurssi oli juuri tulossa. Tulossa oli juuri sopivasti 10 osaamispisteen automaation kokonaisuus, johon sisällytettiin osaksi Xamkin avoimen amk:n kolmen opintopisteen mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikan perusteet kurssi.

Opetuksen suunnittelu ja toteutus oli yhteisopettajuutena. Teoriat olivat kummallakin koululla oman opettajan pitäminä ja käytännön harjoitukset opetettiin yhdessä Xamkin automaatiolaboratoriossa Kotkassa. Käytännön harjoitusten esittely ja johdanto pidettiin Kouvolassa siirrettävällä lämmitysprosessilla ja sitä ohjaavalla ohjelmoitavalla logiikalla sekä pc valvomolla. Ksaon opiskelijoiden kulkeminen Kouvolasta Kotkaan onnistui Ksaon logistiikkaopiskelijoiden harjoituksena. Ksaon opiskelijaryhmä pysyi hyvin koossa, kun oma opettaja oli mukana ja kaikki meni hienosti.

Toteutus esiteltiin Lappeenrannassa keväällä Zoomi -hankkeen järjestämässä arviointipajassa, jossa arviointiin Sujuvat siirtymät -verkostoon kuuluvien hankkeiden hyviä käytäntöjä. Arvioitavana oli yhteensä 16 käytäntöä. Kymenlaakson Xamkin ja Ksaon automaatiotekniikan pilotti yhteisopettajuudesta valittiin arvioinnissa hankehelmeksi. Asiantuntijaraatiin kuului asiantuntijoita Opetushallituksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Työpajayhdistyksestä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteiden lisäksi toteutus markkinoi Ksao:n opiskelijoille Xamkin opintoja. Ammattiopistolle yhteisopettajuudesta ja -toteutuksesta on apua toisen asteen reformissa. Opettajille yhteisopettajuus on verkostoitumista ja tiedonjakamista oman alan ihmisten kesken.

Entä jatko, kuinka opetusta voi kehittää edelleen. Teoriaopetuksien yhdistäminen verkonvälitteiseksi? Ajankohtaisena on ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun kehittäminen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen. Pystyisiköhän erityisesti nuorisoa kiinnostavan tubettamisen ja opiskelun yhdistämään?

Vesa Kankkunen, lehtori
Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, Xamk