Työskentelin työharjoittelijana Matti-hankkeessa huhti- ja toukokuun ajan keväällä 2018. Harjoittelujakson aikana osallistuin Pelillisyyden pajojen suunnitteluvaiheeseen ja ensimmäisten viikkojen pajatoimintaan.

Halusin osallistua Matti-hankkeeseen, koska koin asian tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Jokainen työttömyyden kokenut tietää, kuinka raskas työttömän rooli on kantaa ja kuinka se pitkittyessään voi johtaa yhä vaikeampiin elämänhaasteisiin. Siksi Pelillisyyden pajojen kaltainen nuoria aktivoiva ja sosiaalistava toiminta on mielestäni tärkeää. Pelillisyyden pajat tarjoavat nuorelle kiinnostavaa sisältöä päiviin ja nuori pääsee viettämään aikaa ikäistensä seurassa. Sosiaaliset taidot karttuvat ja uuden oppiminen luo onnistumisen tunteita, mikä vahvistaa uskoa itseen.

Pelillisyyden pajat luotiin Parik-säätiön tarjoamiin tiloihin ja sisustettiin Kierrätyskeskus Ekomaan huonekaluilla. Erilaisia tila- ja toimintaratkaisuja suunnittelin yhdessä Ilari Salomaan kanssa, joka työskentelee myös harjoittelijana hankkeessa. Varsinainen tavaroiden sijoittelu tehtiin yhdessä nuorten kanssa. Jokainen osallistuja pääsi kokoamaan oman työpisteensä ja vaikuttamaan yhteisen tilan rakentamiseen (kuva 1). Näin nuorille mahdollistettiin kokemus osallisuudesta ja toimijuudesta heti alusta alkaen.

Kuva 1. Pajatila rakennettiin Ekomaan huonekaluista ja XAMK:in tietokoneista

Pelillisyyden pajoissa oli osallistujia 4–7 henkilöä päivästä riippuen. Peliasiantuntijat kertoivat eri yritysten toimeksiannoista, joiden pohjalta Pelillisyyden pajojen sisältöä lähdettiin rakentamaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoret olivat aktiivisesti mukana ajatusten vaihdossa ja oli vaikuttavaa, kuinka hyviä ideoita nuoret saivat aikaan nopealla tahdilla.

Sama mielenkiinnon kohde edisti selkeästi ryhmäytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Kaikki puhuivat samaa (peli)kieltä ja työskentelyä toteutettiin ryhmänä, jolla oli yhteinen tavoite. Kaverisuhteita alkoi muodostua osan kohdalla jo varhaisessa vaiheessa. Ketään ei jätetty ryhmän ulkopuolelle, vaan omaa tilaa haluaville annettiin aikaa sopeutua ryhmään omassa tahdissa.

Tunnelma Pelillisyyden pajoissa oli rento, salliva ja innostava (kuvat 2 ja 3).

Kuva 2. Suunnittelua yhdessä nuorten kanssa
Kuva 3. Kouvolan Lakritsin antama toimeksianto innoitti työskentelyyn

 

Tunnelmaan vaikuttivat suurelta osin myös toiminnan ohjaajat, joiden välitön, hyväksyvä ja huumorintajuinen asenne loivat miellyttävän ilmapiirin pajalle. Kaikkien nuorten kasvoilta löytyi hymy jossain vaiheessa päivää, mikä lämmitti sydäntä. Nuorista huokui positiivinen asenne ja iloisuus.

 

Pelillisyyden pajoissa ollaan selkeästi hyvällä asialla.

 

Teksti: Johanna Bär, Tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija, Matti-hankkeen työharjoittelija 2018, XAMK