Mitä sinulle tulee mieleen sanoista taide ja kulttuuri? Onko sinulla halutessasi mahdollisuus nauttia näistä molemmista? Osallistua? Vastasit ehkä kyllä. Taiteisiin ja kulttuurin osallistumisen oikeudet on kirjattu YK:n Ihmisoikeusjulistuksen artiklaan 27. Nämä ovat siis ihmisyyden perustavanlaatuisia oikeuksia, joihin kaikilla ei ole kuitenkaan riittävästi mahdollisuuksia. Esteinä voivat olla taloudelliset syyt, saavutettavuus, muut rajoitteet tai ehkäpä ”kulttuuriskene” ei vaan kiinnosta. Kannattaisi, sillä osallistumisen hyödyt voivat olla hyvinvoinnin kannalta merkittäviä. Taiteisiin ja kulttuuriin osallistumisella on tutkitusti monenlaisia hyötyjä esim. sosiaaliseen hyvinvointiin. Osallistuminen voi vähentää yksinäisyyttä sekä lisätä hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksia. Uudet suositukset ohjaavat kuntia parantamaan taiteisiin ja kulttuuriin osallistumisen saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uunituoreet suositukset on määritelty osana Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta. Jokaisella on oikeus taiteisiin. Tältä jykevältä perustalta ponnistamme eteenpäin lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavan VALO-hankkeen Xamkin osatoteutuksessa.

Taidepajoista iloa, valoa ja kokemuksia lapsiperheille

VALO-hankkeessa kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperheiden kanssa. Suunnitelmissa olevissa taidepajoissa lapsiperheet pääsevät kokeilemaan eri taiteenlajeja ammattilaisten ohjauksessa. Keskeisiä teemoja ovat myös perheiden omien voimavarojen vahvistaminen ja osallisuuden kokemusten mahdollistaminen. Taiteen ja kulttuurin keinoin on mahdollista löytää omia voimavaroja, joiden avulla jaksaa ponnistaa elämässä eteenpäin. Kokeiluiden avulla on tarkoitus rakentaa taidepaja-konseptia, joka voisi löytää tulevaisuudessa kodin olemassa olevista lapsiperheiden palveluista.

Taiteet ja kulttuuri osaksi lapsiperheiden hyvinvointipalveluita?

Kymenlaaksossa on luotu hyvää perustaa taiteen, kulttuurin ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnoille kuuden maakunnan Kulttuurisote-hankkeen myötä. Tämän kehittämistyön jäljillä on myös VALO-hankkeen hyvä suunnistaa. Kulttuurihyvinvoinnin käsite istuu mainiosti VALO:n kehittämistyön yhdeksi ajuriksi. Miltä kuulostaisi lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, jossa taiteilla ja kulttuurilla on oma tunnistettu ja tunnustettu rooli sote-palveluiden rinnalla? Ihminen on aina kokonaisuus, vaikka palvelut toimivat edelleen pitkälti omissa lokeroissaan. Voimia yhdistämällä on mahdollista luoda vahvempaa pohjaa lapsiperheiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tähän tähdätään myös VALO-hankkeen kehittämistyössä.

VALO-hankkeen Xamkin tiimi kävi tutustumassa aiemmin keväällä Helsingin Annantalon Taideneuvolaan, joka tuottaa ilmaista, laadukasta taidekasvatusta lapsiperheille. Inspiroiva visiitti! Alkuvuoden aikana on tavattu lapsiperheiden kanssa työskenteleviä sosiaalialan ja kulttuuripalveluiden ammattilaisia Etelä-Kymenlaaksossa ja suunniteltu ryhmämuotoisia taidepajoja lapsiperheille syksylle 2019. Ensimmäinen taidepaja oli lasten sarjakuvatyöpaja, joka järjestettiin yhteistyössä Haminan kulttuuripalveluiden kanssa. VALO:n yhteistyökumppanit Bulgarian Sungurlaresta ehtivät jo vierailla kaakon kulmalla huhtikuun alussa. Lapsiperheiden ja ammattilaisten kokemuksia lapsiperhepalveluista kartoitetaan kevään ja alkukesän aikana. Tässä blogissa kerromme VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen kehittämistyön kuulumisia. Stay tuned!

 

Tanja Mäkelä, TKI-asiantuntija, YTM