Juvalla 21.2. järjestämässämme tilaisuudessa pohdittiin, miksi yrityksen kannattaa panostaa vastuullisuuteen ja mitä vastuullisuus käytännössä tarkoittaa. Alustusten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua siitä, mitä mukana olleissa yrityksissä jo on tehty ja mitkä voisivat olla seuraavia askelia vastuullisuuden/kestävyyden parantamiseksi.

Kestävyyttä voi parantaa ilman sertifikaattiakin, hyödyntäen esimerkiksi Green Keyn ohjeita ja mittareita. Sertifikaatin avulla yritys saa kuitenkin vahvemman tuen kehitystyöhönsä, uskottavuutta vastuullisuusviestintäänsä sekä näkyvyyttä vastuullisuutta painottavissa jakelukanavissa. 

Tutkimusten perusteella vastuullisuutta arvostavien matkailijoiden määrä kasvaa. Vastuullisuus näkyy myös yhä useammassa jakelukanavassa. Siitä huolimatta asiakkaat kertovat saavansa liian vähän tietoa matkailukohteiden ja -tuotteiden vastuullisuudesta.

Asiakkaan on myös vaikea löytää yksittäistä vastuullisesti toimivaa yritystä. Verkostoituminen muiden yritysten kanssa, sertifikaatit ja osallistuminen erilaisiin kilpailuihin ovat hyviä keinoja parantaa näkyvyyttä.

Etelä-Savossa Green Key-sertifioituja yrityksiä ovat Lossiranta Lodge Savonlinnassa ja S-ryhmän hotellit Vaakuna Mikkelissä ja Seurahuone Savonlinnassa.

 

Yksinkertaisia keinoja yrityksen kestävyyden parantamiseksi

 

Green Key on maailmanlaajuinen majoitusalan sertifikaatti, joka soveltuu erikokoisille yrityksille ja kattaa myös niiden yhteydessä toimivat kahvila- ja ravintolapalvelut. Sertifikaatin toimenpiteissä keskitytään asioihin, jotka parantavat resurssitehokkuutta ja viestintää ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi. Kriteeristö on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) ympäristöjohtaminen 2) viestintä ja koulutus 3) resurssitehokkuus, joka samalla tarkoittaa kustannustehokkuutta. Periaatteena on jatkuva parantaminen.

Kyseessä ei kuitenkaan ole vain ympäristömerkki, sillä sertifikaatin valinnaisiin kriteereihin sisältyvät myös lähituotteiden ja -palvelujen käyttäminen, kulttuurisesti kestävän matkailun arvostaminen, paikalliskulttuurin ja paikallisen elämäntavan suojeleminen sekä alueen elinvoimaisuuden tukeminen.

Green Keyn Marketta Viljasaari nosti puheenvuorossaan esille käytännön toimet yrityksessä. Vesi, jäte, energia, puhtaanapito, ympäristöaktiviteetit ja elintarvikkeet ovat osa-alueita, joissa kestävyyden parantaminen on yksinkertaista ja lisäksi usein alentaa kustannuksia. Esimerkiksi hanojen ja suihkupäiden virtaamaa pienentämällä voidaan saada aikaan mittavat säästöt vesi- ja energialaskuissa. Hanoja ja suihkupäitä ei edes tarvitse uusia, sillä saatavana on vanhoihin hanoihin asennettavia edullisia suuttimia. Käyttömukavuus säilyy silti ennallaan.

 

Osallistujat saivat Marketta Viljasaarelta mukaansa pussin, jonka avulla on helppo mitata hanojen ja suihkupäiden vedenkulutusta.

Ympäristöaktiviteetteihin sisältyy esimerkiksi se, että yrityksen on tarjottava asiakkailleen mahdollisuus ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Yrityksellä itsellään ei kuitenkaan tarvitse  olla luontopolkuja, polkupyöriä, kajakkeja tai muita liikuntavälineitä, riittää että asiakkaalle kerrotaan missä hän voi liikkua ja mistä palveluja on saatavissa. Myös elintarvikkeiden hankinnan ja tarjonnan kriteerit ovat sellaisia, että niihin on helppo päästä ja kaikissa yrityksissähän näin pitäisi olla: vähintään viisi lähi- tai luomutuotetta ja vähintään yksi kasvisvaihtoehto.

Marketta Viljasaari korosti, ettei ympäristötyö ole vain pino papereita tai Excel -taulukko – vaikka niilläkin on tehtävän – vaan jokapäiväistä toimintaa, johon kaikkien yrityksessä täytyy sitoutua. Kestävyyttä voi parantaa myös ilman sertifikaattia, ja usein yrityksissä onkin jo tehty iso osa sertifikaatin edellyttämistä toimenpiteistä. Silti monesti vasta sertifioinnin myötä ympäristöä säästävät ja muut vastuullisuuden elementit tunnistetaan ja dokumentoidaan ja niistä aletaan viestiä aktiivisesti.

 

Helppoa – jo isäni isomummo osasi tämän homman

 

Lossiranta Lodge Boutique Hotel Savonlinnassa sai Green Key -sertifikaatin ensimmäisenä majoitusyrityksenä Itä-Suomessa. Yrittäjä  Cristine Lundin viesti sertifikaatin periaatteiden noudattamisesta on selvä: työ kestävyyden eteen on helppoa, kyse on maalaisjärjestä. Se tarkoittaa säästäväisyyttä, materiaalien kierrätystä ja omavaraisuutta siinä missä se on mahdollista.  Se ei tarkoita mukavuudesta tai tyylikkyydestä luopumista.

 

Christine Lundin Olavinlinnan naapurissa sijaitseva Lossiranta Lodge sai Green Key -sertifikaatin vuonna 2016.

Lossirannassakin toimittiin monissa asioissa kestävyyden periaatteiden mukaisesti  jo ennen sertifikaattia. Silti lämmityksen ja valaistuksen säätämisellä sekä varsinkin hanojen virtaaman pienentämisellä saavutettiin merkittäviä säästöjä.  Muita toimenpiteitä ovat olleet mm.uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien entistä johdonmukaisempi suosiminen hankinnoissa ja kertakäyttötuotteista luopuminen. Christine Lundin mukaan nykyisin on myös helppo löytää ympäristöystävällisiä tekstiilejä, pesuaineita ja muita kemikaaleja, mutta pakkausmateriaaleissa on vielä toivomisen varaa.

Eniten työsarkaa Lossirannassa on ollut mittaamisessa ja dokumentoinnissa. Yllättävää on kustannussäästöjen lisäksi ollut se, miten vahvasti henkilökunta on sitoutunut kestäviin käytänteisiin ja kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat niistä olleet.  Christine Lund korosti myös yhteistyökumppanien merkitystä.  Samanhenkiset yrittäjät tukevat toistensa työtä ja näkyvyyttä ja levittävät yhdessä kestävyyden ”tartuntaa”.

 

Sertifikaatti harkintaan ja ehkä hankintaan

 

Mukana olleilla yrittäjillä oli paljon kysymyksiä erityisesti siitä, mitä hyötyä juuri oma yritys käytännössä saisi sertifioinnista ja millainen prosessi se olisi – sekä tietysti hinnasta. Ilmeisesti hyödyt nähtiin merkittävinä, sillä keskustelu sertifioinnista jatkuu nyt yrityskohtaisena. Green Key tarjoaa yrityksille tukea hakuprosessin alusta alkaen.

 

Tilaisuuden lopuksi sovittiin yrityskohtaisista keskusteluista.

 

Hintakategoriat on kerrottu Marketta Viljasaaren esityksessä, johon linkki alla. Ne sekä  paljon muuta hyödyllistä tietoa, mukaan lukien hakemuslomakkeet, löytyvät  Green Keyn sivuilta.

Lossiranta Lodgen Green Key -sivu

Tilaisuuden kaksi diaesitystä:

Marketta Viljasaari,  Green Key luo kestävää matkailua

Eeva Koivula, Vastuullisen matkailun kysynnästä ja tarjonnasta sekä pohdintaa vastuullisuudesta

Esitykset ovat katsottavissa Fb-ryhmässä Vastuullinen matkailu Saimaa.

 

Eeva Koivula

Projektipäällikkö

Kohti vastuullista matkailua -hanke