Miehittämättömien ilma-alusten ammattimaista hyödyntämistä edistävät
hankkeet Etelä- ja Pohjois-Suomessa organisoituivat VED-hankeperheeksi

Ensimmäiseen syyskuussa 2019 Oulun ammattikorkeakoulussa järjestettyyn tapaamiseen osallistui Etelä-Suomen hankkeen edustajia Forum Viriumista, Posintrasta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Pohjois-Suomesta tilaisuuteen osallistui edustajia Oulun ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopistosta, VTT:lta, Ilmatieteen laitokselta, Sodankylän Geofysiikan Observatoriosta ja Arctic Space Centre and Sodankylä Space Campus -tutkimusorganisaatiosta.

Pohjoisen hankkeissa pääpaino on luoda ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita. Lisäksi toteutetaan droonien tuulitutkimuslaitteiston kehitystyötä ja haja-asutusalueiden käyttösovellustestausta. Etelä-Suomessa kehitetään uutta palveluliiketoimintaa koelentojen avulla muun muassa etäturvallisuusvalvonnan, etäympäristövalvonnan ja logistiikan ympärille.

Laaja kansallinen yhteistyö tuo voimaa TKI-toimintaan

Jaamme kokemuksiamme koelennoistamme tiivissä yhteistyössä. Lisäksi osallistumme yhdessä kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi maaliskuussa 2020 Oulussa järjestettävään Arctic Robot Challengeen ja Drone Racing-tapahtumaan.

Lisätietoja: https://arcticrobotchallenge.com/

Kirjoittaja: Minna Jukka, projektipäällikkö
Kuva: Minna Jukka