Asuntolaohjauksen vertaisauditointi -työkalu on auditoitavan oman ohjaustyön ja ohjauksen toimintarakenteen kehittämisen väline. Sillä luodataan ja suunnataan katsetta kehittämispotentiaaliin, josta nostetaan teemoja yhteiseen dialogiin ja tehdään sitä kautta näkyväksi ohjaustyötä ja kehittämisen painopistealueita. Se on yhteiseen dialogiin ja avoimeen kommunikaatioon ohjaava väline, joka saattaa asuntoloiden asukkaita, asuntolaohjaajia, asuntolatoiminnan lähiesimiehiä ja johtotasoa laadukkaan ohjaamisen ja yhteiskehittämisen äärelle.

Toiminnan muotoilussa pyritään enemmän kehittämisnäkökulman ja avoimen sekä rehellisen kommunikaation tukemiseen ja tuottamiseen, kuin arvioinnin korostamiseen. Vertaisauditoijan lempeän kriittinen ja dialogiin kannustava toimintapa pyrkii tuottamaan auditoitavan tueksi itsearvioinnin ja kehittämisen välineitä.

Auditointityökalu on samanaikaisesti: 1. itsearviointimenetelmä, 2. kehittämispotentiaalia luotaava, 3. asuntolaohjaustyön näkyväksi tekemisen väline oppilaitosten koko organisaatiolle ja 4. mahdollistaa esimies- ja johtotason ymmärryksen lisäämisen asuntolaohjaustyöstä ja sen merkityksestä koko organisaatiolle. Auditointi sisältää ajatuksen kehittävästä arvioinnista. Siinä pyritään saamaan esille tutkimuskohteesta sen kehityspotentiaali, joka mahdollistaa toiminnan kohdentamisen vaikuttavuuden kannalta keskeisiin kohteisiin. Kehittävän arvioinnin tiedonintressiä kuvaa hyvin sosiologian klassikko Kurt Lewinin toteamus: ”Jos haluat todella ymmärtää jotakin, yritä muuttaa sitä.”

Auditointityökalu sopii itsearvioinnin lisäksi 2-3 asuntolan kesken tehtävään vertaistyöskentelyyn. Auditoinnin tukena käytettävä lomake tulee olemaan lopulliselta muodoltaan riittävän kevyt, niin että se kulkee helposti mukana arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodattavat kohteet ja sitä tukeva kysymyspatteristo pitää mahtua yhdelle tai kahdelle A4- paperille.

Auditointityökalua on kehittämässä ja pilotoimassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk / Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian Yhessä eteenpäin- hankkeen lisäksi asuntolaohjaajia Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä SAMIedusta, Etelä-Savon ammattiopisto Esedusta, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä, Forssan ammatti-instituutista, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta, koulutuskuntayhtymä Saskysta ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta. Kehitystyötä vahvasti tukemassa myös Maria Käkelä Saku ry:stä.

Auditoinnin pilotit toteutetaan toukokuun aikana ja tarkemmin muotoiltu työkalu esitellään kehittämisryhmän toimesta 10.6.2021 Kiipulan valtakunnallisilla asuntolaohjauksen verkkopäivillä.

Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä Antti Väisänen, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Kirjoita kommentti

*