Keskiviikkona 8.5.2019 järjestettiin Savonlinnassa verkostotapaaminen. Tapaamisen taustalla koollekutsujana toimi Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke. Tapahtuman ansiosta myös Uusille urille -hankkeesta saatiin vietyä tietoa kaupungissa toimiville eri tahoille, sillä mukana oli toimijoita mm. TE-keskuksesta, Ohjaamosta, Savonlinnan kaupungilta, A-killasta, Savonlinnan nuorisovaltuustosta, Savonlinnan kaupungin maahanmuuttaja- ja työllisyyspalveluista, 4H-kerhosta ja Setlementti Linnalan nuorista. Yhtenä organisoijana Tuumasta töihin -hankkeen ja Ammattiopisto Samiedun lisäksi oli Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, joka kehittää verkostoitumista kansalaistoiminnan, julkisen sektorin ja yrityssektorin välillä.

 

Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa tämän hetken ajankohtaisia ilmiöitä ja kentällä tapahtuvia asioita Savonlinnan seudulla; keskeisenä teemana oli urasuunnittelu. Keskusteltiin Savonlinnan alueen työllisyystilanteesta, työvoiman tarpeesta ja eri tahojen yhteistyön tarpeesta. Yhtenä tärkeimmistä asioista nähtiin työnhakuvalmiuksien parantaminen heikosti työllistyville; monet toimijat auttavat työhakemusten ja CV:n laatimisessa mm. maahanmuuttajia ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Samalla esille nousi aikuisten, varttuneemman väestön, ohjauksen tarve, sillä heille on melko vähän apua tarjolla. Savonlinnassa yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on yli kolmannes kaikista hakijoista.

 

Uusille urille –hankkeesta kerrottiin verkostoväelle keskeiset tavoitteet, jotka liittyvät urasuunnitteluun, työnhakuvalmiuksiin, työllistymiseen ja jatko-opintoihin. Hankkeen puitteissa suunnitellaan syksyllä aloittavien yhteishaun kautta tulevien nuorten tutustumiskäyntiä Savonlinnan Ohjaamoon. Myös Setlementti Linnalan nuoret ry oli kiinnostunut yhteistyöstä hankkeen kanssa ja sovittiin yhteisestä tapaamisesta keväälle.

 

Verkostotapaamisen lopuksi keskusteltiin yhteistyöstä savonlinnalaisten yritysten kanssa. Seuraava tapaaminen päätettiin järjestää syyskuussa ja kutsua siihen Savonlinnan yrityskenttää.

 

Irma Nuutinen

Ammattiopisto SAMIedu